Fossielvrije waterstof voor grootschalige productie van biobrandstoffen

Elektrificatie kan een belangrijke bijdrage leveren om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Wij zijn daarom met de Zweedse oliemaatschappij Preem een partnership aangegaan om fossielvrije waterstof te gebruiken voor grootschalige productie van biobrandstoffen.

Samen investeren in fossielvrije waterstof

Preem en Vattenfall zijn in Zweden een samenwerking aangegaan met als doel fossielvrije waterstof in te zetten voor grootschalige biobrandstofproductie. Verhoogde biobrandstofproductie is een hoeksteen van Preem's algemene en langetermijn bedrijfsstrategie. Tegelijkertijd werkt men hard aan het verminderen van de uitstoot van de productie.

"Een investering in fossielvrije waterstof kan kansen creëren voor een verhoogde biobrandstofproductie en tegelijkertijd de uitstoot van onze raffinaderijen verminderen.”

Peter Abrahamsson, hoofd duurzame ontwikkeling bij Preem.

Volgende fase haalbaarheid grootschalige productiefaciliteit

Grootschalige investering

Vattenfall en Preem sloegen in 2017 de handen in elkaar om de klimaatimpact van vloeibare biobrandstoffen te verminderen. Het doel van Preem om in 2030 5 miljoen kubieke meter biobrandstoffen te produceren, vereist een grootschalige investering in duurzame waterstofproductie.

Het in 2020 gestarte onderzoek, gericht op elektrificatie, elektriciteits­voorziening en productie van waterstof, werd in de zomer van 2021 afgerond en concludeerde dat de omstandigheden uitstekend zijn voor de bouw van een elektrolyse-installatie voor de productie van waterstofgas voor biobrandstof in Lysekil.

Vermindering transportemissies

Het potentieel van een eerste installatie van 50 MW wordt nu onderzocht met als doel om in het voorjaar van 2022 door te gaan naar de volgende fase. Preems doel is om tegen 2030 ongeveer 5 miljoen kubieke meter biobrandstoffen te produceren. Voor deze omslag in de productie is grootschalige aanvoer van waterstof nodig, waarbij uitbreiding van één of meerdere elektrolysers een grote rol kan spelen.

Decarbonisering van de industrie en samenleving door elektrificatie

De industrie sector behoort tot één van de meest vervuilende sectoren. Fossiele brand- en grondstoffen worden gebruikt voor bijna alles wat er wordt gedaan en gemaakt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de CO2-uitstoot van de industrie minder wordt? Bekijk de video.

Onze initiatieven met fossielvrije waterstof

Vattenfall onderzoekt hoe fossielvrije waterstof kan bijdragen aan het koolstofvrij maken van verschillende sectoren.

Bekijk onze initiatieven (pdf)