Op zoek naar innovatieve oplossingen om industrieën en onszelf koolstofvrij te maken

Wij zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om industrieën en onze eigen activiteiten door middel van fossielvrije waterstof koolstofvrij te maken. Wij beschouwen indirecte elektrificatie - door middel van fossielvrije waterstof - als een belangrijke oplossing om de waardeketens van industrieën met een zware uitstoot koolstofarm te maken. Het heeft ook het potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen wanneer het wordt gebruikt als alternatief voor gas in de verwarmingssector. Wij willen voor deze ontwikkeling een katalysator zijn.

Energiedrager ter vervanging van fossiele brandstoffen

Het potentieel van waterstof om verschillende industrieën en sectoren koolstofarm te maken, is groot, aangezien het kan worden gebruikt als energiedrager bij het vervangen van fossiele brandstoffen zoals gas of olie, maar ook als katalysator in industriële processen door fossiele materialen zoals cokeskool te vervangen. Natuurlijk is het cruciaal dat de gebruikte waterstof zelf fossielvrij is, door fossielvrije elektriciteit te gebruiken om water via elektrolyse te splitsen in waterstof en zuurstof.

Wanneer mag waterstof fossielvrij genoemd worden?

Waterstof wordt geproduceerd door water te splitsen in de componenten waterstof en zuurstof. Dit gebeurt door het chemische proces van elektrolyse door middel van elektriciteit. Als deze elektriciteit uitsluitend uit fossielvrije energiebronnen komt, hebben we het over fossielvrije waterstof.

Bekijk ook onze campagne over 'Industrial Emissions Face Mist'.

Waterstof uit wind op zee

Reinier Waters, Project Manager Industrial Decarbonisation bij Vattenfall, legt uit hoe fossielvrije waterstof uit offshore wind de industriële en transportsector koolstofarm kan maken.

Er is meer duurzame energie nodig

Grote hoeveelheden fossielvrije elektriciteit

Als één van de grotere producenten van elektriciteit uit fossielvrije energiebronnen, met name uit offshore wind, zijn wij in staat om grote hoeveelheden fossielvrije elektriciteit te leveren voor de productie van waterstof. In de toekomst zien we een zeer nauw verband tussen waterstofproductie en onze stroomopwekking, bijvoorbeeld om waterstof te produceren op onze toekomstige offshore windparken.

Op dit moment is fossielvrije waterstof nog niet economisch te produceren. Het is daarom belangrijk om deze technologie op industriële schaal verder te ontwikkelen.

Op industriële schaal doorontwikkelen

Voor de doorontwikkeling van de waterstoftechnologie moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd. Zowel de Europese als de nationale waterstofstrategie vormen hiervoor een goede basis. Zo wil Duitsland de grootste leverancier van waterstofoplossingen worden met 10 GW aan elektrolyse­capaciteit in 2040, terwijl het VK streeft naar 5 GW koolstofarme waterstof­productie­capaciteit in 2030. Zweden streeft naar 3 GW in 2030 en 8 GW tegen 2040.

Als Vattenfall leveren wij hier met onze projecten en initiatieven in Europa een belangrijke bijdrage aan. Bekijk onze waterstofinitiatieven.

Onze initiatieven met fossielvrije waterstof

Vattenfall onderzoekt hoe fossielvrije waterstof kan bijdragen aan het koolstofvrij maken van verschillende sectoren.

Bekijk onze initiatieven (pdf)

Lidmaatschappen

Als lid van de Hydrogen Europe Association en de European Clean Hydrogen Alliance ondersteunen wij actief nationale en internationale instituten die zich richten op de ontwikkeling van waterstoftechnologie.