DUMAVA: subsidie voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed

Op 3 juni 2024 is de 3e ronde van de subsidieregeling DUMAVA. Dit is een subsidie voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Denk aan scholen, buurthuizen, zorginstellingen, rijksmonumenten en cultuurinstellingen. 20% tot 40% van de projectkosten wordt vergoed.

Wie komen in aanmerking?

De subsidie is bedoeld voor organisaties die in het bezit zijn van maatschappelijke vastgoed, zoals:

 • Onderwijsinstellingen
 • Decentrale overheden
 • Zorginstellingen
 • Culturele instellingen
 • Rijksmonumenten (geen woningen)
 • Religieuze instellingen
 • Overige gebouwen met een publieksfunctie, zoals een stichting, vereniging, peuterspeelzaal, buurthuis of gemeenschapscentrum
 • Sportinstellingen die geen gebruikmaken van de Bosa-regeling

Waarvoor krijg ik subsidie?

Je kunt subsidie krijgen voor elke stap van het verduurzamingstraject. Van het energieadvies, de maatregelen die je treft tot de aanvraag van het energielabel. Onder de gedekte maatregelen vallen onder andere groene daken, warmtepompen en isolatie. Bekijk hier de volledige lijst van de RVO.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

Het totale DUMAVA-budget voor 2024 is € 237,5 miljoen. Hoeveel subsidie je kunt krijgen, hangt af van het aantal maatregelen dat je neemt.

 • 1 tot 3 maatregelen
  Neem je 1, 2 of 3 maatregelen, dan wordt 20% van je kosten vergoed. Het minimum subsidiebedrag is € 5.000. Dat betekent dat je minimaal € 25.000 investeert.
 • Project (4 of meer maatregelen)
  Bij een allesomvattend project wordt 30% of 40% van de projectkosten vergoed. 30% voor projecten met minimaal drie labelsprongen en 40% voor verduurzaming naar de renovatiestandaard. Het minimale subsidiebedrag is € 25.000. Dit betekent dat je projectkosten minimaal € 83.333 zijn.

Maximaal bedrag per aanvraag
Je kunt minimaal € 5.000 en maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvraag krijgen.

Zet 3 juni in je agenda

Wil je de DUMAVA-subsidie aanvragen? Zet dan 3 juni 2024 om 9 uur in je agenda. Doe de aanvraag direct, want deze populaire subsidie gaat op volgorde van binnenkomst. Bij de vorige rondes was het budget binnen één dag op.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Vanaf 3 juni 2024 kan je met eHerkenning een subsidieaanvraag doen op de site van de RVO. Hier lees je ook hoe de aanvraag verloopt en welke gegevens en verklaringen je nodig hebt.

Je subsidie geregeld van aanvraag tot verantwoording

Een geslaagde subsidieaanvraag zorgt voor een optimaal rendement op je investering. De experts van Subsidiebureau Nederland weten precies hoe je van een aanvraag een succes maakt. Als je wilt, regelen ze het hele traject. Van de aanvraag tot de verantwoording achteraf. Zo neemt de slagingskans toe, en je administratielast af. 

Doe een gratis intake

Waarom deze regeling?

In Nederland hebben we veel maatschappelijk vastgoed. Dit zijn vaak gebouwen met een voorbeeldfunctie. De verduurzaming hiervan is belangrijk voor het behalen van de doelen in het Klimaatakkoord. Met deze regeling stimuleert de overheid organisaties om tot actie over te gaan. Duurzame maatregelen zorgen voor een besparing op de energiekosten en lagere CO₂-uitstoot. Ook worden we zo minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. 

Lees verder