Nieuw ING-kantoor draait om verbinding en verduurzaming

Het nieuwe kantoor Cedar van ING in Amsterdam Zuidoost beschikt over het hoogste duurzaamheidslabel, BREEAM Outstanding. Dit kon onder meer worden bereikt door het gebruik van stadswarmte en stadskoude van Vattenfall.

Het bundelen van krachten met bijvoorbeeld Vattenfall leidt tot efficiëntie. Omdat je kunt profiteren van wat er al is ontwikkeld. Van daaruit kun je verder werken aan duurzaamheid.

Ad Hagedoorn, ING

Nieuwbouw op een groene campus

Het kantoor van deze tijd staat voor veel uitdagingen. Zo moet het aansluiten op de wensen van de moderne werknemer, de duurzame ambities van de organisatie illustreren, en een verbindende factor zijn voor de omgeving. Het markante ING-kantoor in de Amsterdamse Poort, bekend onder de bijnaam "het Zandkasteel", voldeed niet meer aan deze wensen. "Het gebouw heeft kleine ramen, en is daardoor sterk naar binnen gericht. Aan de binnenkant zijn veel kleine vloeroppervlaktes, die weinig mogelijkheden creëren voor interactie", vertelt Ad Hagedoorn, senior manager Corporate Real Estate Management bij ING.

In de zoektocht naar alternatieve huisvesting ontdekten Hagedoorn en zijn collega's een voormalig kantoorpand van Hema en Bijenkorf aan de Bijlmerdreef. De locatie bood de mogelijkheid om de nabijgelegen panden waarin ING gehuisvest is - Treasury Center, Acanthus, Laanderpoort en Financial Plaza - meer met elkaar te verbinden. "Onze eerste keuze was om het bestaande pand grondig te renoveren, maar ook dat was constructief opgebouwd uit kleinere ruimtes. Het bleek heel lastig om er de grote ruimtes van te maken die we graag wilden. We kozen daarom voor sloop, en het hergebruiken van een groot deel van het beton in het nieuwe kantoor."

De nieuwbouw - ontwikkeld door EDGE Technologies en G&S Vastgoed - maakte het ook mogelijk om het kantoor te realiseren op een parkachtige locatie. Met de aanleg van een park met veel groen, ruimte voor voetgangers en een horecapaviljoen ontstond een groene campus. Inmiddels is het terrein uitgegroeid tot het Amsterdam innovation district met de naam Cumulus Park, waar ING met diverse partijen samenwerkt aan nieuwe ideeën en oplossingen.

ING-kantoor Cedar tijdens aanbouw

ING-kantoor Cedar tijdens aanbouw

Transparantie en duurzaamheid

Zo'n 2.800 medewerkers van ING en Cumulus Park maken nu gebruik van Cedar, dat is ingericht rond flexibele werkplekken. De grote glazen gevel zorgt voor verbinding met de omgeving. De keuze voor slechts vijf verdiepingen, met grote open ruimtes en een atrium, zorgt ervoor dat medewerkers en afdelingen elkaar makkelijk ontmoeten.

Naast transparantie en interactie, is ook duurzaamheid een belangrijke pijler van de nieuwbouw. In de parkeergarage beschikt de helft van alle plekken over een laadmogelijkheid voor elektrische auto's. Ook is er een uitgekiend systeem voor watermanagement. En slimme installaties zorgen voor een efficiënt energieverbruik. Daarnaast is het pand aangesloten op het koude- en warmtenet van Vattenfall.

Op weg naar fossielvrije stadswarmte

Het nieuwe ING-kantoor is aangesloten op het warmtenet van Vattenfall. Met stadswarmte brengen we fossielvrij leven een stap dichterbij. Daarom zetten we er vol op in.

Meer over stadswarmte

We willen graag meer duurzame lokale bronnen aansluiten op het warmtenet, zoals restwarmte uit datacenters. Daardoor zal de CO2-besparing van de stadsverwarming in de toekomst verder toenemen.

Wieger Knol, Vattenfall Warmte

Groeien in duurzaamheid

Accountmanager Wieger Knol van Vattenfall legt uit dat het warmtenet steeds verder verduurzaamt. "Zo willen we graag meer duurzame lokale bronnen aansluiten op het warmtenet, zoals restwarmte uit datacenters. Daardoor zal de CO2-besparing van de stadsverwarming, die op dit moment al zo’n 50 procent bedraagt in vergelijking met een gasgestookte warmtevoorziening, in de toekomst verder toenemen. Net als ING heeft Vattenfall hoge duurzaamheidsambities. Fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie, dat is ons doel."

Hagedoorn ziet veel voordelen van de samenwerking met partijen zoals Vattenfall om tot een duurzame huisvesting te komen. "Het bundelen van krachten met bijvoorbeeld Vattenfall leidt tot efficiëntie, omdat je kunt profiteren van wat er al is ontwikkeld en van daaruit verder kunt werken aan duurzaamheid."

Duurzame koude uit een plas

Voor het koelen van het nieuwe ING-kantoor levert Vattenfall duurzame koude uit de Ouderkerkerplas. De warmte is afkomstig uit de elektriciteitscentrale in Diemen.

Meer over koudewinning

Energiepositief

Het nieuwe ING-kantoor de certificering BREEAM Outstanding in de wacht heeft gesleept. Door de aansluiting op het warmte- en koudenet en tal van andere duurzaamheidsmaatregelen. Hagedoorn: "Het is een mooie prestatie, maar tegelijkertijd reiken onze ambities verder. We hopen met Cedar een EPC lager dan 0 te bereiken, dat wil zeggen dat we meer energie opwekken dan we verbruiken." De eerste stappen daartoe zijn al genomen: het dak van de kantoren in Amsterdam Zuidoost ligt namelijk vol met zonnepanelen.

En wat gaat er met het Zandkasteel gebeuren? "Dat pand is na 33 jaar gebruik als hoofdkantoor zo speciaal voor ING, dat we willen dat het een goede nieuwe bestemming krijgt", zegt Hagedoorn. "Het wordt daarom herontwikkeld tot woningen en een internationale school."

Kerngegevens

  • Oppervlakte nieuwbouw: 39.000 m2
  • Werkplekken: 2.200
  • Ontwerp: Benthem Crouwel Architects
  • Ontwikkeling en realisatie: EDGE Technologies en G&S Vastgoed
  • Duurzaamheidscertificering: BREEAM Outstanding
  • Zonne-energie: 2.100 zonnepanelen met een totaaloppervlakte van 3.000 m2

Deel dit artikel