1. Home
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken | Zuider Amstelkanaal

Reparatie warmtenet Zuider Amstelkanaal

Vanwege een lekkage voeren we van augustus tot en met oktober 2022 een reparatie uit aan ons warmtenet onder het Zuider Amstelkanaal. Op deze pagina vind je meer informatie.

Dit gaan we doen

Een van de warmteleidingen die deel uitmaakt van de Amsterdam South Connection, vertoont lekkage. Zo'n lekkage komt gelukkig zeer weinig voor, maar helaas nu dus wel. De leiding is nog maar kortgeleden aangelegd, maar zal vervangen moeten worden. Dit doen we met een boring onder het water door. We trekken het kapotte stuk uit de grond. Daar achteraan trekken we het nieuwe onderdeel erin.

Hier gaan we te werk

De lekkage bevindt zich onder het Zuider Amstelkanaal. Dit stuk leiding moeten we vervangen. Het werkgebied bevindt zich tussen de Stadionkade en de Locatellikade, ter hoogte van de Agamemnonstraat en het Spinoza Lyceum.

Planning

Onze werkzaamheden vinden plaats tussen 8 augustus en 14 oktober 2022. Hieronder geven we een korte opsomming van wat we gaan doen:

 1. Plaatsen verkeersmaatregelen.

 2. Inrichten werkterreinen, onder meer het plaatsen van sleufbekisting, intrillen van een damwandkuip en het verder uitgraven van de sleuven.

 3. Samenstellen leidingdelen door laswerkzaamheden.

 4. In de week van 5 september wordt de leiding uit het geboorde gat getrokken. Vrijwel meteen erna wordt een nieuwe leiding ingetrokken. Deze werkzaamheden moeten aaneengesloten worden uitgevoerd. De verwachting is dat minimaal één nacht moet worden doorgewerkt.

 5. Testen nieuwe leiding en aansluiten op het bestaande net.

 6. Straat dichtmaken en opruimen.

Overlast

We zijn ons ervan bewust dat onze werkzaamheden geluids- en verkeersoverlast met zich meebrengen. Zeker voor direct omwonenden. Onze excuses hiervoor. Door de aard van de werkzaamheden is tijdelijke hinder niet te voorkomen, maar we doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Geluidshinder

Wij werken op werkdagen tussen 7.00 en maximaal 19.00 uur. Voor de locatie Agamemnonstraat en Locatellikade moeten wij echter in de week van 5 september één nacht doorwerken. Dit is noodzakelijk voor het uitrekken van de oude leiding en het intrekken van de nieuwe leiding. Dit moet zonder onderbreking worden uitgevoerd. Dit zal hinder veroorzaken, onder meer door het geluid van telekranen en ander werkmaterieel . Wij doen ons best om dit te beperken, maar voorkomen kunnen wij dit helaas niet. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Verkeershinder en bereikbaarheid

Een aantal parkeervakken op de Stadionkade en de Peter van Anrooystraat zal worden afgesloten door de werkvakken. Ook een deel van de groenstrook op de Stadionkade is tijdelijk niet voor publiek toegankelijk. Met parkeerverboden en bouwhekken maken wij dit duidelijk kenbaar en sluiten wij ons werkterrein veilig af. Hulpdiensten kunnen echter altijd langs het werkvak rijden.

De werkzaamheden hebben invloed op de bereikbaarheid in uw buurt. De Stadionkade wordt ter hoogte van de Agamemnonstraat versmald. Een verkeersregelaar zal het verkeer overdag langs het werkvak begeleiden. Aan het einde van elke werkdag worden de bouwhekken terug geplaatst tot op de parkeervakken en kan de Stadionkade normaal gebruikt worden.

Wij sluiten de Stadionkade in de week van 5 september eenmalig geheel af voor het intrekken van de nieuwe boogboring. De afsluiting bevindt zich tussen de Agamemnonstraat en de Donarstraat. Er worden omleidingen aangegeven om de Van Tuylbuurt bereikbaar te houden.

Vraag en antwoord

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag, opmerking, klacht of compliment? Dan kun je terecht bij onze opzichter ter plaatse. Omwonenden hebben een brief gekregen met daarin contactgegevens. Je kunt ook een e-mail sturen naar warmtenet@vattenfall.nl of bellen naar ons storingsnummer 0800 0513 (kies optie 2), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur.

Waarom vervangen jullie de hele leiding in plaats van de lekkage te repareren?

We zouden dan een stuk van het Zuider Amstelkanaal moeten afzetten en droogmalen, om vervolgens de leiding te ontgraven om hem te kunnen repareren. Omdat de leiding diep ligt, is dit riskant voor de stabiliteit van de kade en omliggende gebouwen. Ook zouden we te veel schade toebrengen aan de kade. Daarbij is het boren van een leiding efficiënter.

Wat is stadsverwarming?

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming is een milieuvriendelijk alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo helpt het ons op weg naar een fossielvrij leven.

Hoe draagt stadsverwarming bij aan een beter milieu?

In 2019 hebben onze warmtenetten in Amsterdam Zuid en Oost 58% CO2-reductie bereikt, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas. En we  werken aan nieuwe, duurzame warmtebronnen die we aan het warmtenet kunnen toevoegen.

We publiceren de CO2-reductiecijfers van 2020 dit voorjaar.
Meer informatie over CO2-reductie

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

De woningeigenaar bepaalt of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat u niet kunt kiezen voor een andere leverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. Onze tarieven liggen al enkele jaren achtereen onder deze maximumtarieven. Vattenfall is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

De leiding die wordt gerepareerd is onderdeel van de Amsterdam South Connection. Dit is de verbinding tussen twee grote warmtenetten van Amsterdam, die niet lang geleden werd aangelegd. In de video vertellen we waarom deze verbinding is gemaakt.

Waarom stadswarmte?

 • Stadswarmte is milieuvriendelijk, makkelijk en betaalbaar
 • Het zorgt voor meer dan 50% minder CO2-uitstoot, vergeleken met aardgas
 • In de toekomst wordt stadswarmte schoner door nieuwe warmtebronnen zoals geothermie

Meer lezen over stadswarmte