1. Home
 2. Stadsverwarming
 3. Warmtewerken | Amsterdam-Noord

Warmtewerken Van der Pekbuurt Amsterdam

In 2021 hebben we gewerkt aan het warmtenet in Amsterdam-Noord. We hebben een ondergrondse warmteleiding door de Van der Pekbuurt aangelegd. Daarmee hebben we woningen in de Gentiaanbuurt aangesloten op stadswarmte. Dit project is afgerond.

Waarom stadswarmte?

 • Stadswarmte is milieuvriendelijk, makkelijk en betaalbaar
 • Het zorgt voor meer dan 50% minder CO2-uitstoot, vergeleken met aardgas
 • In de toekomst wordt stadswarmte schoner door nieuwe warmtebronnen zoals geothermie

Dit gaan we doen

We gaan de Gentiaanbuurt en het Mosveld aansluiten op het hoofdnetwerk van Westpoort Warmte. Er worden dikke leidingen aangelegd, waardoor het water van stadswarmte zal lopen. De leidingen zijn zo dik, omdat er veel isolatie aan de buitenkant is aangebracht. Het water mag tijdens het vervoer onder de grond nauwelijks afkoelen, dat zou zonde zijn.

Mogelijke overlast

Je kunt overlast ervaren doordat de straat tijdelijk is opengebroken en zult moeten omrijden. Ook zijn er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar. En helaas is het onvermijdelijk dat er geluidsoverlast ontstaat door onze werkzaamheden.

Zo beperken we overlast

We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door in kleine fases van enkele weken te werken, waardoor we steeds een stukje opschuiven. Je kunt je woning altijd bereiken en ook hulpdiensten kunnen er altijd langs. We werken niet in het weekend (tenzij we vertraging oplopen en de planning het niet anders toelaat) en niet op officiële feestdagen.

Werkgebied

We laten graag zien waar we werken. We starten op de kruising van de Heimansweg met de Van der Pekstraat. Daarna werken we door de Heimansweg stapsgewijs oostwaarts richting de kruising met de Hagedoornweg. Dan gaan we noordwaarts naar de Malvastraat. Tegelijk gaan we ten westen van de Van der Pekstraat door de Heimansweg, tot aan de kruising met de Dovenetelstraat.

Planning

Hieronder zie je de planning. De nummers verwijzen naar de nummers op de plattegrond hierboven. De planning kan tijdens het project worden gewijzigd, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden.

We zijn begonnen met het in bedrijf nemen van de leiding. In de week van 15 november wordt de leiding gereinigd en aangesloten op het bestaande net.

In de week van 22 november zullen we alle gaten dichtmaken en kunnen de stratenmakers van de gemeente de verhardingen herstellen.

Laatste update: 17 november 2021.

 1. Woensdag 28 april t/m woensdag 26 mei: Kruising Heimansweg - Van der Pekstraat voor de nummers Van der Pekstraat 69 en 71. Afgerond.

 2. Woensdag 26 mei t/m woensdag 16 juni: Kruising Heimansweg - Van der Pekstraat voor de nummers Van der Pekstraat 70 en 72. Afgerond.

 3. Maandag 7 juni t/m maandag 21 juni: Heimansweg tussen de Van der Pekstraat en het Jac. P. Thijsseplein. Afgerond.

 4. Donderdag 17 juni t/m maandag 5 juli: Heimansweg ter hoogte van het Jac. P. Thijsseplein. Afgerond.

 5. Donderdag 8 juli t/m donderdag 29 juli: Heimansweg tussen het Jac. P. Thijsseplein en de Silenestraat. Afgerond.

 6. A. Maandag 2 augustus t/m vrijdag 3 september: Heimansweg tussen de Silenestraat en de Meidoornweg. Afgerond.
  B. Maandag 6 september t/m vrijdag 8 oktober: Heimansweg tussen de Van der Pekstraat en de Bremstraat. Afgerond. Het dichtmaken van de bestrating kan langer duren.

 7. A. Dinsdag 24 augustus t/m woensdag 22 september: Heimansweg tussen de Meidoornweg en de Hagedoornweg. Afgerond.
  B. Maandag 4 oktober t/m vrijdag 5 november: Heimansweg vanaf de Bremstraat tot de speeltuin (voor het Buurthuis Van der Pek). Afgerond. Het dichtmaken van de bestrating kan langer duren.

 8. A. Vrijdag 27 augustus t/m vrijdag 24 september: Hagedoornweg tussen Heimansweg en Wingerdweg. Afgerond.
  B. Maandag 4 oktober t/m vrijdag 5 november: Heimansweg tot de Geraniumweg (een aantal speeltoestellen is tijdelijk niet toegankelijk). Afgerond. Het dichtmaken van de bestrating kan langer duren.

 9. A. Woensdag 28 juli t/m vrijdag 13 augustus: Hagedoornweg bij de kruising Wingerdweg. Afgerond.
  B. Maandag 25 oktober t/m vrijdag 12 november: Heimansweg vanaf de Geraniumweg richting de Dovenetelstraat. Afgerond. Het dichtmaken van de bestrating kan langer duren.

 10. A: Vrijdag 13 augustus t/m dinsdag 24 augustus: Hagedoornweg tussen de Wingerdweg en de Resedastraat. Afgerond.
  B: Maandag 11 oktober t/m vrijdag 26 november: kruising Heimansweg - Dovenetelstraat. Het dichtmaken van de bestrating kan langer duren.

 11. Maandag 12 juli t/m woensdag 28 juli: Hagedoornweg tussen de Resedastraat en de Malvastraat. Afgerond.

 12. Maandag 30 augustus t/m woensdag 6 oktober: Malvastraat, tussen de Hagedoornweg en het Gentiaanplein. Afgerond

Vragen over deze werkzaamheden

Waarom leggen jullie een leiding aan door de Van der Pekbuurt?

Het warmtenet in het Mosveld en de Gentiaanbuurt wordt verwarmd met een tijdelijke warmtecentrale. Die tijdelijke centrale maakt warmte uit aardgas en dat is een fossiele brandstof. Daarom willen we dit warmtenet aansluiten op het grotere stadswarmtenet (het hoofdnet). De warmte in dat net is veel duurzamer. De tijdelijke warmtecentrale wordt dan overbodig.

Om dit mogelijk te maken, moeten we de warmte vanaf het hoofdnet naar de Gentiaanbuurt brengen door een nieuwe leiding. We leggen deze leiding door de Van de Pekbuurt. Ten eerste vanwege technische voordelen. Op andere mogelijke routes waren er in de ondergrond lastige uitdagingen. Daarnaast kunnen woningeigenaren in de Van der Pekbuurt in de toekomst dan ook worden aangesloten, als zij dat willen.

Waarom worden deze werkzaamheden nu uitgevoerd?

De Gentiaanbuurt wordt tijdens de renovatie aardgasvrij gemaakt door de aansluiting op het stadswarmtenetwerk van Westpoort Warmte. Ook de aardgasvrije nieuwbouw van het Mosveld is hier op aangesloten. Er was eerder stadswarmte nodig, dan dat de leiding van het hoofdnet er lag. Daarom is de tijdelijke warmtecentrale geplaatst. Die gaat binnenkort weg.

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag, opmerking, klacht of compliment? Dan kun je terecht bij onze opzichter ter plaatse. Je kunt ook een e-mail sturen naar warmtenet@vattenfall.nl of bellen naar ons storingsnummer 0800 0513 (kies optie 2), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur. 

Vragen over stadswarmte

Wat is stadsverwarming?

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming is een milieuvriendelijk alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo helpt het ons op weg naar een fossielvrij leven.

Hoe draagt stadsverwarming bij aan een beter milieu?

In 2019 hebben onze warmtenetten in Amsterdam-Noord en West 57% CO2-reductie bereikt, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas. En we  werken aan nieuwe, duurzame warmtebronnen die we aan het warmtenet kunnen toevoegen. Het warmtenet in dit gebied wordt beheerd door Westpoort Warmte, een samenwerking tussen Vattenfall en het afvalenergiebedrijf van AEB Amsterdam.

We publiceren de CO2-reductiecijfers van 2020 dit voorjaar.
Meer informatie over CO2-reductie

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

De woningeigenaar bepaalt of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk van Westpoort Warmte. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat u niet kunt kiezen voor een andere leverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. De tarieven van Westpoort Warmte liggen al enkele jaren achtereen onder deze maximumtarieven. Vattenfall/Westpoort Warmte is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

Meer lezen over stadswarmte