Zo berekenen we je jaarverbruik voor het bepalen van je termijnbedrag

Jouw termijnbedrag bepalen we op basis van een verwachting van je jaarlijkse energieverbruik. Wil je weten hoe we dit berekenen? Dat laten we je graag zien.

We rekenen met de informatie die we al hebben

Hoe meer informatie we hebben over je energieverbruik in het verleden, hoe beter we je toekomstige verbruik kunnen berekenen. We leggen graag uit hoe we dat doen.

We houden de volgende volgorde aan en beginnen bij 1. Als we die gegevens niet hebben, gebruiken het verbruik genoemd bij 2, enz. 

 1. Jaarverbruik laatste jaarafrekening
 2. Standaard jaarverbruik (via je netbeheerder)
 3. Jaarverbruik vergelijkbare huishoudens, op basis van soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners
 4. Gemiddeld jaarverbruik, als soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners niet bekend is:
  • Gas: 1700,5 m3
  • Stroom: 3884,5 kWh
  • Warmte: 45,478 GJ
  • Tapwater: 37,8 m3 

Voor teruglevering van stroom wordt geen berekening (schatting) gemaakt.  

De invloed van het weer op uw jaarverbruik

Gas, warmte en stroom

Voor de producten gas en warmte moet minimaal 50% van de (verwachte) graaddagen* vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. Voor het product stroom moet minimaal 50% van de elektradagen vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. 

 • Is dit niet het geval dan vullen we het bekende verbruik van de meterstanden aan met het jaarverbruik in de volgorde zoals hierboven beschreven. 
 • Is dit wel zo, dan vullen we dit bekende verbruik aan met geschat verbruik op basis van deze bekende standen. Het verbruik wordt geschat en over het jaar verdeeld door middel van de zogenaamde graaddagen-methode. 

*Een graaddag is een rekeneenheid om varierende temperatuur mee te nemen in energieverbruik-berekeningen. Nederland heeft ongeveer 3000 graaddagen per jaar.
De berekening van het aantal graaddagen is als volgt:

De referentietemperatuur - de gemiddelde temperatuur over de hele dag = aantal graaddagen.  De referentietemperatuur  is 18oC;  de temperatuur waarbij geen verwarming nodig is. Een dag met een gemiddelde temperatuur van 10oC telt dus als 8 graaddagen.

* bron Wikipedia:

Tapwater

Het product tapwater werkt niet met graaddagen of elektradagen. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van tapwater, dan wordt dit verbruik gedeeld door het aantal dagen in die opnameperiode en vervolgens vermeningvuldigd met het aantal dagen in het jaar.   

Teruglevering van stroom

Teruglevering van stroom heeft een eigen curve voor opwekking. In augustus is er normaal gesproken meer zon dan in december. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van teruglevering, dan wordt de teruglevering in deze periode gedeeld door de opwekfactor van die periode en vervolgens vermenigvuldigd met de opwekfactor van het gehele jaar om tot een jaarverbruik te komen. Het werkelijke verbruik van de meterstanden wordt dan dus aangevuld met de berekende verwachting.   

Drie jonge kinderen rennend op een verlaten strand | Vattenfall energie aanmelden

Meld je aan voor Mijn Vattenfall

Altijd toegang tot je persoonlijke gegevens. Eenvoudig je wijzigingen doorvoeren.

Interessant artikel?