Man scheert zijn baard | Vattenfall Energie

Zo berekenen we je jaarverbruik

We leggen uit hoe we een jaarverbruik berekenen. Dit jaarverbruik delen we door het aantal termijnen. Zo ontstaat je termijnbedrag.

Hoe meer we weten, hoe beter we kunnen berekenen

Hoe meer informatie we hebben over je energieverbruik in het verleden, hoe beter we je toekomstige verbruik kunnen berekenen. We houden onderstaande volgorde aan. Hebben we de gegevens bij punt 1 niet, dan kijken we naar punt 2 en zo verder. 

 1. Jaarverbruik laatste jaarafrekening
 2. Standaard jaarverbruik (via je netbeheerder)
 3. Jaarverbruik vergelijkbare huishoudens, op basis van soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners
 4. Gemiddeld jaarverbruik, als soort woning, bouwjaar, oppervlakte en aantal bewoners niet bekend is:
  • Gas: 1700,5 m3
  • Stroom: 3884,5 kWh
  • Warmte: 45,478 GJ
  • Tapwater: 37,8 m3 

Teruglevering van stroom nemen we niet mee in de berekening.  

De invloed van het weer

Voor de producten gas en warmte moet minimaal 50% van de (verwachte) graaddagen* vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. Voor het product stroom moet minimaal 50% van de elektradagen vallen in de periode waarin de meterstanden bekend zijn. 

 • Is dit niet het geval dan vullen we het bekende verbruik van de meterstanden aan met het jaarverbruik in de volgorde zoals hierboven beschreven. 
 • Is dit wel zo, dan vullen we dit bekende verbruik aan met geschat verbruik op basis van deze bekende standen. Het verbruik wordt geschat en over het jaar verdeeld door middel van de zogenaamde graaddagen-methode. 

*Zie 'Wat is een graaddag'

Meisje poseert in weiland met windmolens l Vattenfall energie

Wat is een graaddag?

*Een graaddag is een rekeneenheid om varierende temperatuur mee te nemen in energieverbruik-berekeningen. Nederland heeft ongeveer 3000 graaddagen per jaar.
De berekening van het aantal graaddagen is als volgt:

De referentietemperatuur - de gemiddelde temperatuur over de hele dag = aantal graaddagen.  De referentietemperatuur  is 18oC;  de temperatuur waarbij geen verwarming nodig is. Een dag met een gemiddelde temperatuur van 10oC telt dus als 8 graaddagen.

*Bron Wikipedia: Graaddagen

Tapwater

Het product tapwater werkt niet met graaddagen of elektradagen. Wanneer er 2 of meer meterstanden bekend zijn van tapwater, dan wordt dit verbruik gedeeld door het aantal dagen in die opnameperiode en vervolgens vermeningvuldigd met het aantal dagen in het jaar.   

Teruglevering van stroom

Teruglevering van stroom heeft een eigen curve voor opwekking.

In augustus is er normaal gesproken meer zon dan in december. Wanneer er twee of meer meterstanden bekend zijn van teruglevering, dan wordt de teruglevering in deze periode gedeeld door de opwekfactor van die periode. Daarna wordt het vermenigvuldigd met de opwekfactor van het hele jaar;  zo kom je tot een jaarverbruik. 

Het werkelijke verbruik van de meterstanden wordt dus aangevuld met de berekende verwachting.