Alles wat je moet weten over het melden van een datalek

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.

Datalek melden

Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.

Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de persoonsgegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.

Wanneer moet je een datalek melden?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling was. Ook bij twijfel verzoeken wij je om dit vermoeden direct aan ons te melden. Zodat deze direct in behandeling kan worden genomen. Door tijdig volledige informatie te verstrekken over een inbreuk op de beveiliging kunnen we eventuele schade voorkomen of minimaliseren.

Hoe kun je een datalek melden?

Als particulier kun je een (potentieel) datalek melden aan onze klantenservice

Als bedrijf, dat in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt, moet je een (potentieel) datalek direct melden aan jouw contactpersoon binnen Vattenfall. Ook kun je ons op de hoogte stellen via de button op deze pagina. We danken je voor je alertheid en zullen elke melding met zorg in behandeling nemen.

Wat doen wij als je een melding hebt gemaakt?

Het is aan ons om te bepalen of er sprake is van een inbreuk op de beveiliging, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

De afweging of een datalek moet worden gemeld aan de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens en of betrokkenen hierover moeten worden geïnformeerd, is een besluit dat Vattenfall moet nemen, op basis van de door jou verstrekte informatie en haar eigen inschatting.

Als er meer info nodig is om deze afweging te maken, zullen wij contact met je opnemen.

Drie jonge kinderen rennend op een verlaten strand | Vattenfall energie aanmelden

Meld je aan voor Mijn Vattenfall

Altijd toegang tot je persoonlijke gegevens. Eenvoudig je wijzigingen doorvoeren.

Interessant artikel?