Alles wat je moet weten over het melden van een datalek

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.

Wat is een datalek?

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens.

Bij een datalek zijn persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de persoonsgegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens, zonder dat dit de bedoeling was.

Ook bij twijfel verzoeken wij je om dit vermoeden direct aan ons  door te geven. Dan nemen we het meteen in behandeling. Door ons op tijd en volledig te informeren over een inbreuk op de beveiliging voorkomen of minimaliseren we eventuele schade.

Datalek melden

Mogelijk een datalek ontdekt? Geef het aan ons door. 

Datalek melden

Als bedrijf een datalek melden

Als bedrijf, dat in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt, moet je een (potentieel) datalek direct melden aan jouw contactpersoon binnen Vattenfall. Ook kun je ons op de hoogte stellen via de button op deze pagina. We danken je voor je alertheid en zullen elke melding met zorg in behandeling nemen.

Zo behandelen we een datalek

Het is aan ons om te bepalen of er sprake is van een inbreuk op de beveiliging:

  • die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen
  • of ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Wij (Vattenfall) besluiten of een datalek gemeld wordt aan de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens en of betrokkenen geïnformeerd worden. Dit besluit nemen we op basis van de door jou verstrekte informatie en onze eigen inschatting.

Als er meer info nodig is om deze afweging te maken, nemen wij contact met je op.