Toegankelijkheid voor iedereen

We vinden het belangrijk dat iedereen onze website kan gebruiken. Zo heeft onze website al sinds 2020 het waarmerk drempelvrij.nl. Daar zijn we trots op.

Zo werken we aan toegankelijkheid

  • Alles dat we online maken voor onze website of app, moet voldoen aan de richtlijnen WCAG 2.1 niveau AA. Onze medewerkers zijn op de hoogte van de richtlijnen en controleren hier ook op.
  • Nieuwe pdf-bestanden voldoen aan de richtlijnen WCAG 2.1 niveau AA. Bestaande pdf-bestanden maken we stap voor stap toegankelijk.
  • Regelmatig controleren we onze website, Mijn Vattenfall en app op toegankelijkheid. Hiervoor gebruiken we verschillende programma's. Voldoet iets niet, dan lossen we dit zo snel mogelijk op.

Waarmerk binnenkort verlengd

Omdat websites en regels kunnen veranderen, is dit waarmerk drie jaar geldig. We zijn daarom nu volop bezig met het krijgen van een nieuw waarmerk drempelvrij.nl met twee sterren.

Binnenkort wordt onze website opnieuw gecontroleerd. En deze keer ook Mijn Vattenfall en onze Energie-app. Stichting Accessibility bekijkt tijdens deze controle of we (nog) voldoen aan de richtlijnen WCAG 2.1 niveau AA.