Integriteit

Integriteit binnen Vattenfall houdt in dat al onze medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en handelen in lijn met onze ethische standaarden.

Vattenfalls interne Gedrags- en Integriteitscode is gebaseerd op onze vier principes: Open, Positief, Actief en Veiligheid.

Onze gedragscode

Vattenfalls ethische standaarden zijn hoog: onze activiteiten zijn cruciaal voor de markten waarin we actief zijn en Vattenfall is eigendom van de Zweedse staat.

Gedrags- en Integriteitscode

Elke (tijdelijke) medewerker van Vattenfall heeft een eigen verantwoordelijkheid om te handelen op een manier die bijdraagt aan de positie van Vattenfall als een ethische, betrouwbare en verantwoordelijke organisatie. Een organisatie waarin we iedereen met respect behandelen en waar geen enkele tolerantie is voor intimidatie van welke aard dan ook. In de Gedrags- en integriteitscode staat beschreven op welke manieren we dit met elkaar nastreven.

De Gedrags- en Integriteitscode beschrijft de leidende principes voor alle (tijdelijke) medewerkers in de Vattenfall Group. We geloven dat het aan ons allemaal is om Vattenfalls positie en reputatie te beschermen door onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met onze Gedragscode. We zijn ons ervan bewust dat integer handelen meer is dan alleen het naleven van regels.

Bedrijfsethiek

Vattenfalls eigenaar, de Zweedse Staat, stelt dat alle overheidsdeelnemingen het goede voorbeeld moeten geven met betrekking tot anti-corruptie en bedrijfsethiek. Zij doen dit door de  internationale richtlijnen voor corruptiebestrijding en ethisch zakendoen na te leven.

Zero Tolerance policy

Het World Economic Forum heeft een initiatief gelanceerd voor het tegengaan van corruptie. Dit initiatief is door Vattenfall ondertekend. Dit betekent onder meer dat Vattenfall een zero-tolerance policy voert ten aanzien van omkoping en het aannemen van steekpenningen. Dit is vastgelegd in onze Gedrags- en Integriteitscode en in onze interne instructie ter voorkoming van omkoping en corruptie.

Ook interessant