Een fossielvrij productieproces voor staal

Voor het eerst in de geschiedenis van de staalproductie is er kans op een technologieshift. Vattenfall, het Zweedse staalbedrijf SSAB en mijnonderneming LKAB hebben in Zweden een unieke proeffabriek gebouwd voor de productie van staal op basis van waterstof. De drie bedrijven zijn verenigd in een joint venture onder de naam HYBRIT. Het doel is een fossielvrij productieproces voor staal gereed te hebben in 2035. In de video stellen we HYBRIT aan u voor.

HYBRIT: de grootste verandering in de staalproductie

Staal is in de moderne maatschappij een belangrijk element, en verwacht wordt dat de wereldwijde vraag ernaar zal toenemen. Als er geen nieuw proces voor op erts gebaseerde staalproductie gevonden kan worden, zal de CO2-uitstoot door de staalindustrie in 2050 ongeveer 25 procent hoger zijn. Samen met onze partners LKAB en SSAB hebben we daarom HYBRIT gecreëerd - een project voor het produceren van staal met waterstof in plaats van steenkool.

Samen op weg naar fossielvrij staal

Hoe werkt het?

Cokeskolen zijn al meer dan honderd jaar een essentieel onderdeel van de staalproductie. Daarmee is de sector vandaag de dag een van de grootste uitstoters van CO2. Toch vindt er nu verandering plaats. HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) heeft tot doel het proces te veranderen door cokes te vervangen door waterstofgas uit fossielvrije energiebronnen. Het bijproduct hiervan is water, dat vervolgens kan worden gebruikt voor de productie van waterstofgas.

Grote verlaging van de uitstoot

De eerste fase was een haalbaarheidsstudie die voor een groot deel door het Zweeds Energieagentschap is gefinancierd. HYBRIT kan de CO2-uitstoot van Zweden met 10% verminderen en die van Finland met 7% als het op volledige schaal wordt geïmplementeerd. De verlaging in Zweden wordt cruciaal genoemd voor het land om de milieudoelstellingen te kunnen halen. In 2018 is daarom begonnen met de bouw van een proeffabriek in Luleå, Zweden.

Economisch haalbaar

De doelstelling is om in 2035 een volledig fossielvrij productieproces voor staal te hebben. Het voorbereidende haalbaarheidsonderzoek laat zien dat fossielvrij staal in de toekomst in de markt kan concurreren met traditioneel staal, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit fossielvrije bronnen zal afnemen terwijl de aan CO2-uitstoot verbonden kosten zullen toenemen.

Een fossielvrije samenleving

"De elektrificatie van de industrie en klimaatslim waterstof worden cruciale factoren in het bereiken van een lagere uitstoot en het verwezenlijken van een fossielvrije samenleving."

aldus Magnus Hall, CEO van Vattenfall.

Een fossielvrij productieproces voor staal

Elektrificatie van de Industrie

In het rapport Electric ReGeneration - Decarbonising Industry and Society Through Electrification (EN) leest u alles over Elektrificatie van de Industrie.

Download het rapport (EN)

Elektrificatie in de industrie

Wij werken met andere bedrijven en industrieën samen om innovatieve oplossingen te vinden om industriële processen fossielvrij te maken. Zo elektrificeren we processen in de staal- en betonproductie. En zien we mogelijkheden in de chemische sector om met fossielvrije waterstof plastic en kunstmest te produceren.

Foto van een man die in een kantooromgeving staat

Ook besparen en verduurzamen? Wij helpen u graag op weg

Bel ons op 020 892 00 75 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Vrijblijvend zakelijk advies

Offerte

Onze 6 beloften voor zakelijke klanten

  • Een vast contactpersoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

  • Een energiescan op locatie, met een bespaarplan op maat.

  • Ondersteuning bij uw duurzaamheidsambities, van advies en subsidieaanvraag tot installatie