Voor het eerst in de geschiedenis van de staalproductie is er kans op een technologieshift. Vattenfall, het Zweedse staalbedrijf SSAB en mijnonderneming LKAB hebben in Zweden een unieke proeffabriek gebouwd voor de productie van staal op basis van waterstof. De drie bedrijven zijn verenigd in een joint venture onder de naam HYBRIT. Het doel is een fossielvrij productieproces voor staal gereed te hebben in 2035. In deze video stellen we HYBRIT aan u voor.

Een fossielvrij productieproces voor staal

Samen op weg naar fossielvrij staal

Hoe werkt het?

Cokeskolen zijn al meer dan honderd jaar een essentieel onderdeel van de staalproductie. Daarmee is de sector vandaag de dag een van de grootste uitstoters van CO2. Toch vindt er nu verandering plaats. HYBRIT (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) heeft tot doel het proces te veranderen door cokes te vervangen door waterstofgas uit fossielvrije energiebronnen. Het bijproduct hiervan is water, dat vervolgens kan worden gebruikt voor de productie van waterstofgas.

Grote verlaging van de uitstoot

De eerste fase was een haalbaarheidsstudie die voor een groot deel door het Zweeds Energieagentschap is gefinancierd. HYBRIT kan de CO2-uitstoot van Zweden met 10% verminderen en die van Finland met 7% als het op volledige schaal wordt geïmplementeerd. De verlaging in Zweden wordt cruciaal genoemd voor het land om de milieudoelstellingen te kunnen halen. In 2018 is daarom begonnen met de bouw van een proeffabriek in Luleå, Zweden.

Economisch haalbaar

De doelstelling is om in 2035 een volledig fossielvrij productieproces voor staal te hebben. Het voorbereidende haalbaarheidsonderzoek laat zien dat fossielvrij staal in de toekomst in de markt kan concurreren met traditioneel staal, omdat de hoeveelheid elektriciteit uit fossielvrije bronnen zal afnemen terwijl de aan CO2-uitstoot verbonden kosten zullen toenemen.

Een fossielvrije samenleving

Een fossielvrij productieproces voor staal

"De elektrificatie van de industrie en klimaatslim waterstof worden cruciale factoren in het bereiken van een lagere uitstoot en het verwezenlijken van een fossielvrije samenleving."

aldus Magnus Hall, voormalig CEO van Vattenfall.

Onze belofte aan de wereld(top)

Vattenfall's CEO Anna Borg was een van de weinige gastsprekers uit de energiesector op president Joe Biden's klimaatbijeenkomst van 22 en 23 april. Het doel van de bijeenkomst was om de wereldwijde klimaatambities aan te scherpen om zo de opwarming effectief tot 1,5 graden Celsius te kunnen beperken.

President Biden heeft onder andere beloofd dat de Verenigde Staten hun CO2-uitstoot tegen 2030 zullen halveren. Op de klimaattop sprak Anna Borg over innovatie en Vattenfall's doel om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. In haar toespraak beloofde ze ervoor te zorgen dat Vattenfall de doelstellingen van het akkoord van Parijs haalt.

Elektrificatie van de Industrie

In het rapport "Elektrische Regeneratie: Decarbonisering van de industrie en samenleving door elektrificatie" leest u alles over het elektrificeren van de industriesector.

Download het rapport

Elektrificatie in de industrie

Wij werken met andere bedrijven en industrieën samen om innovatieve oplossingen te vinden om industriële processen fossielvrij te maken. Zo elektrificeren we processen in de staal- en betonproductie. En zien we mogelijkheden in de chemische sector om met fossielvrije waterstof plastic en kunstmest te produceren.

Foto van een man die in een kantooromgeving staat

Op zoek naar persoonlijk advies over besparen en verduurzamen?

Bel ons op 020 892 00 75 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur). Of maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek met één van onze adviseurs.

Altijd een oplossing voor uw zakelijke energie

Vrijblijvend zakelijk advies

Offerte

De 6 beloften voor onze zakelijke klanten

  • Een vast contact­persoon, rechtstreeks bereikbaar en gericht op kansen voor uw bedrijf

  • Direct een prijsalert, als u kunt profiteren van een gunstigere marktprijs

  • Een signaal bij afwijkend energieverbruik, inclusief bespaaradvies

  • Continu inzicht in uw verbruik en kosten, overzichtelijk op één plek inclusief benchmarks

  • Een energiescan op locatie, met een bespaarplan op maat

  • Ondersteuning bij uw duurzaamheidsambities, van advies en subsidie­aanvraag tot installatie