1. Thuis
  2. Gedragscodes Vattenfall

Vattenfall gedragscodes

We houden ons aan verschillende gedragscodes. We laten je zien welke gedragscodes wij hanteren. En als je de hele gedragscode wilt lezen, ga je via de link naar het betreffende document.

Alle gedragscodes van Vattenfall

Gedragscode energieleveranciers

Vattenfall hanteert de Gedragscode Consument en Energieleverancier. Hierin staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument. De gedragsregels gaan over:

  • Werving
  • Onderhouden van klantcontacten
  • Aangaan leveringsovereenkomsten
  • Voortzetten leveringsovereenkomsten
  • Beëindigen leveringsovereenkomsten

Download de Gedragscode Consument en Energieleverancier (pdf)

Geschillencommissie Energie

De geschillencommissie energie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte.Ook behandelt de commissie klachten van consumenten tegen een netbeheerder over het functioneren van de meter (ijking) of schade als gevolg van een stroomstoring.

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters

In deze gedragscode staan gedragsregels over de omgang met Slimme Meters met betrekking tot privacy. Wij houden ons aan deze gedragscode. De volledige gedragscode vind je op de website van de leverancier van je slimme meter.

Gedragscode Promotionele Kansspelen

Het doel van deze gedragscode is de consument goed te informeren over het legale kansspelaanbod. Deze volledige gedragscode vind je hier.

Nederlandse Reclame Code

Het doel van de Nederlandse reclame code is het bevorderen van verantwoorde reclame. Hiertoe is er een reglement opgesteld, waaraan alle reclame-uitingen moeten voldoen.

Bijzondere Reclamecodes voor reclame voor specifieke producten en diensten

Daarnaast gelden er Bijzondere Reclamecodes voor reclame voor specifieke producten en diensten waaraan Vattenfall zich houdt. Zoals bijvoorbeeld:

DDMA Gedragscode

De DDMA is een Nederlandse gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ieder marketingkanaal kent zijn eigen wetgeving, zelfregulering en rechtspraak. Op de website van de DDMA vind je alle relevante juridische informatie per wet, thema of kanaal.