Niet alle uitstoot is vervuilend

Ontdek hoe we nu werken aan de productie van waterstof, voor een fossielvrij leven straks.

Pionierend naar een fossielvrije toekomst

Een van de manieren waarop we de uitstoot van de industrie terugdringen is door straks fossiele brandstoffen te vervangen door fossielvrije waterstof. Zonder CO2-uitstoot.

Fossielvrije waterstof maak je door water te splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse, aangedreven door elektriciteit uit fossielvrije bronnen. Dit is een belangrijke verschuiving, als je bedenkt dat de meeste waterstof nu nog wordt geproduceerd door zogeheten stoomreforming van aardgas, waarbij wél CO2 in de atmosfeer vrijkomt.

Met de fossielvrije waterstof dringen we straks niet alleen de CO2-uitstoot in onze eigen industrie terug, maar ook in andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de staal-, brandstof- of chemische industrie en zelfs, aan grote delen van de transportsector: ook daar zal deze doorbraak zorgen voor minder uitstoot.

Je begrijpt: een stof die in zulke wereldwijde sectoren fossiele brandstoffen kan vervangen, speelt een sleutelrol in de energietransitie.

Fossielvrije waterstof

Samenwerken voor impact

Om voor blijvende verandering te zorgen, moeten we voorbij grenzen kijken. Vanzelfsprekend voorbij grenzen van landen, maar ook voorbij specialisatiegrenzen. Want alleen door onze expertise te delen en samen te werken met experts uit andere vakgebieden, kunnen we baanbrekende waterstofoplossingen ontwikkelen. En die helpen ons, ons doel te bereiken: fossielvrij leven binnen één generatie.

HYBRIT

HYBRIT is een van onze concrete waterstofinitiatieven. De afkorting staat voor Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology en het is een samenwerking met staalfabrikant SSAB en mijnbouwbedrijf LKAB. Ons gezamenlijk doel: de hele keten (van grondstofdelving tot en met verkoop) van de staalproductie vrij van CO2-uitstoot te maken. De resultaten zijn veelbelovend: het eerste fossielvrije staal is al aan Volvo Trucks geleverd. We streven er nu naar om fossielvrij staal in 2026 op grote schaal op de markt te brengen.
 
hybrit

Westkust Zweden

Twee derde van de Zweedse CO2-uitstoot is in 2022  afkomstig van industrie en transport. Vattenfall ziet aan de Zweedse westkust, speciaal voor sectoren als raffinaderijen en petrochemie, enorme mogelijkheden voor decarbonisatie via directe en indirecte elektrificatie, met gebruikmaking van fossielvrije waterstof. Er zijn haalbaarheidsstudies opgestart samen met partners Preem en ST1 om het potentieel van een op offshore windenergie gebaseerde voorzieningsinfrastructuur te onderzoeken om fossielvrije waterstofproductie voor brandstoffen voor vliegtuig- en wegtransport mogelijk te maken. De eerste duurzame vliegtuigbrandstof kan naar verwachting vanaf 2029 worden geleverd.

HT1 Aberdeen VK

Het project Hydrogen Turbine 1 (HT1) in Aberdeen wil als eerste ter wereld de volledige integratie van waterstofproductie met een offshore windmolen testen. De productie van waterstof op offshore windmolens is waarschijnlijk de meest efficiënte manier om fossielvrije waterstof te produceren voor decarbonisatie van zware industrie zoals staal, chemicaliën of raffinage, evenals voor zware transporten. Het doel is om al in 2025 de eerste fossielvrije waterstof te produceren.

Een fossielvrije toekomst is mogelijk: we zijn nog maar net begonnen

Bovenstaande initiatieven beschrijven slechts een paar van de vele manieren waarop we eraan werken om ons doel te bereiken om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken.

Samen met SAS, Shell en LanzaTech onderzoeken we in Zweden de grootschalige productie van SAF (sustainable aviation fuel), 's werelds eerste synthetische duurzame vliegtuigbrandstof op basis van de 'Alcohol to Jet'-technologie van LanzaJet™.

Er zijn veel toepassingen mogelijk van fossielvrije waterstof en door slim samen te werken kunnen we ze op veel gebieden verkennen.

fossielvrije waterstof