Datalek doorgeven

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft de meldplicht datalekken voor. Vanwege deze wet, verplichten wij jou een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij je bedrijf binnen 24 uur te melden via dit formulier. Wanneer je vragen hebt over dit formulier, stuur dan een e-mail naar data.protection.netherlands@vattenfall.nl.

Datalek melden

Gegevens melder

uu.mm

Van hoeveel personen zijn persoonsgegevens betrokken bij de inbreuk?

Geef een minimaal en maximaal aantal aan.

Typen persoonsgegevens zijn: Naam-, adres- en woonplaatsgegevens l Telefoonnummers l E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie l Toegangs- of identificatiegegevens (bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of klantnummer) l Financiële gegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer, creditcardnummer) l Burgerservicenummer (BSN) of sofinummer l Paspoortkopieën of kopieën van andere legitimatiebewijzen l Geslacht, geboortedatum en/of leeftijd l Bijzondere gegevens (zoals medische gegevens etc.) l Overige gegevens, namelijk (vul aan):

Omschrijf de groep mensen van wie persoonsgegevens betrokken zijn bij de inbreuk

Waren de persoonsgegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier beveiligd?

Als de gegevens waren beveiligd,  geef dan aan hoe dit is gebeurd.

Heeft de inbreuk (ook) betrekking op personen in andere EU-landen naast Nederland?

Als je in opdracht van ons persoonsgegevens verwerkt: welke technische en/of organisatorische maatregelen heeft jouw bedrijf getroffen om verdere inbreuken te voorkomen?

Contactpersoon

Wij nemen contact met je op wanneer wij meer informatie nodig hebben.

Wij sturen een bevestiging naar je e-mailadres.