1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. Van gas naar warmte met de VvE praktijkvoorbeeld

Overstappen op stadswarmte in de praktijk

We weten wat er speelt bij het overstappen op stadswarmte. Vanuit een praktijkvoorbeeld geven we je daarom graag een idee wat je als VvE moet doen. En van de mogelijke investeringen.

Tijd voor vervanging

Bij onze voorbeeld VvE hadden de gasketels het einde van de levensduur bereikt. Hét moment om alternatieven te bekijken en een afgewogen beslissing te nemen. De VvE was erg geïnteresseerd in een duurzaam alternatief. En stapte uiteindelijk over op stadswarmte van Vattenfall.

De voorbereidingen

De VvE moest als eerste de technische ruimte op bepaalde punten laten aanpassen. Zodat we in het geval van onverhoopte storingen snel en veilig de ruimte kunnen betreden. Zo waarborgen we dat we er veilig in kunnen werken. De deuren moesten worden verbreed en slaan nu naar buiten open. Voor een goede ontsluiting aan de zijkant van het gebouw naar de straat.

De aanleg

We hebben vanaf ons hoofdnet warmteleidingen aangelegd richting de VvE. Deze leidingen kwamen uit in de technische ruimte waar de gasketels eerst stonden. In die ruimte is ook het warmteafgiftestation geplaatst.

De kosten

De VvE betaalde de aannemer en een installateur voor het verwijderen van de ketels en het opleveren van een werkende installatie. Dat was inclusief het voor stadswarmte klaarmaken van de centrale technische ruimte. De kosten aan Vattenfall waren voor het aanleggen van het warmtesysteem tot aan de 'voordeur'. 

 

Bekijk ook