1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Amsterdam

38% CO₂-reductie in Leidse regio

De hoofdwarmtebron in de Leidse Regio is nog altijd de gasgestookte centrale van Uniper in Leiden. De regio omvat het warmtenet in diverse wijken van Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Over 2021 is het CO2-resultaat verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor, toen de centrale een grote revisie onderging.

CO2-resultaat warmtenet Leidse regio

In Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben bewoners en bedrijven met een aansluiting op het warmtenet 17.172 ton CO2-reductie gerealiseerd, in vergelijking met individuele installaties op gas. Die hoeveelheid kun je vergelijken met wat 8 windturbines van 3 MW op land in een jaar aan uitstoot reduceren.

Warmtebedrijf Rotterdam

Het jaar 2021 stond – zeker ook in de Leidse regio – deels in het teken van oplossingen zoeken voor een meer duurzame bron die ook op de lange termijn een betaalbare en betrouwbare warmtelevering kan garanderen. In oktober gaf de gemeente Rotterdam geen toestemming aan het Warmtebedrijf Rotterdam om met Gasunie contracten te ondertekenen voor deelname in de Warmtelink, de toekomstige transportleiding tussen Rotterdam en Leiden. Daarmee kwam de levering van warmte vanuit de Rotterdamse haven aan Leiden mogelijk op losse schroeven te staan. In ieder geval leidt het tot een vertraging in de oorspronkelijke planning.

Verdere verduurzaming

We zijn betrokken bij de Leidse Warmtewissel, een stadsbrede coalitie die zich inzet voor de lokale warmtetransitie. Met LUMC hebben we samengewerkt om de retourtemperatuur vanuit hun installatie naar ons warmtenet te verbeteren. Samen met de coöperatie Energiek Poelgeest kijken we naar de inzet van warmte uit afvalwater of oppervlaktewater.

Validatie op de gegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de CO2-reductiegegevens over het jaar 2021, waarbij het gebied Westpoort Warmte en Rotterdam/Hoogvliet als steekproef zijn genomen. Een publieke samenvatting hiervan is hieronder te downloaden. TNO verklaart over deze validatie:

“TNO heeft in opdracht van Vattenfall een validatie uitgevoerd op de door Vattenfall berekende CO2-emissie van de warmtenetten Amsterdam Noord-West en Rotterdam/Hoogvliet. Door TNO is vastgesteld dat de door Vattenfall berekende CO2-emissie maximaal 0,62% hoger is dan de door TNO berekende CO2-emissie voor genoemde warmtenetten over het jaar 2021”

Samenvatting TNO-rapport

Ontwikkelingen Leidse regio 2021

Aantal woningequivalenten: 22.263

Groei: 277 woningequivalenten

Totaal: 9.729 aangesloten woningen

Grootverbruik: 190 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Bekijk het warmte-etiket van 2021. Het biedt per regio een overzicht van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in de Leidse regio?

We leveren stadsverwarming in verschillende gebieden in de Leidse regio. Kijk voor een gedetailleerd overzicht op ons warmtenet hieronder.

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via