1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Arnhem

80% CO₂-reductie warmtenet Arnhem, Duiven, en Westervoort in 2020

Het warmtenet in de Arnhemse regio behoort tot de schoonste van Nederland. Ook in 2020 realiseerden bewoners en bedrijven met stadswarmte een zeer hoge CO2-reductie ten opzichte van stoken op aardgas. In 2020 was dit resultaat mede toe te schrijven aan de biocentrale van Veolia, die het hele jaar aan het net heeft geleverd.

CO2-resultaat warmtenet Arnhem

In Arnhem, Duiven en Westervoort hebben de huizen en bedrijven die op het warmtenet van Vattenfall zijn aangesloten samen 33.552 ton CO2-uitstoot vermeden. Voor eenzelfde resultaat zouden er 20 grote windturbines van 2 MW op land nodig zijn. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan komen we uit op 84 voetbalvelden vol met zonnepanelen.

Nieuwe aansluitingen Schuytgraaf

Het warmtenet in Arnhem maakte in 2020 een lichte groei door en noteerde vooral nieuwe aansluitingen in de wijk Schuytgraaf. Een mijlpaal was tevens het investeringsbesluit voor de aan te leggen koppeling tussen Industriepark Kleefse Waard en de wijk Immerloo. Hiermee wordt de inzet van hulpwarmtecentrales nog meer teruggedrongen.

Na Eusebius nu ook Walburgis

Er zijn nieuwe netaanpassingen gedaan om de bedrijfsvoering nog stabieler te maken, onder meer door een betere inzichtelijkheid van het systeem. We zien verder uit naar de aansluiting op stadswarmte van de in 2020 gecontracteerde St. Walburgiskerk, die in dit opzicht de iconische Eusebiuskerk navolgt.

Rekenmethodieken

Onze berekeningen van de CO2-reductie van warmtenetten zijn gebaseerd op bestaande rekenmethodieken.

Ontwikkelingen in 2020

Aantal woningequivalenten: 26.576

Groei: 638 woningequivalenten

Aangesloten woningen: 16.019

Grootverbruik: 298 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

De toekomst van het warmtenet

Het warmtenet in Arnhem, Duiven en Westervoort wordt gevoed door de afvalenergiecentrale van AVR. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Bekijk de routekaarten

Kwaliteitsverklaring Arnhem, Duiven en Westervoort

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?