1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Amsterdam Zuid en Oost

55% CO2-reductie Amsterdam-Zuid en -Oost

Bewoners en bedrijven met stadswarmte en duurzame koeling realiseerden in 2020 in het zuidoostelijke deel van Amsterdam 55% minder CO2-uitstoot, in vergelijking met gasgestookte cv-installaties. Dat is een milieuprestatie die in lijn ligt met de verwachting. In de komende jaren zal dit verder verbeteren door toepassing van nieuwe, duurzame warmtebronnen.

CO2 -resultaat warmtenet Amsterdam-Zuid en -Oost

In dit gebied bereikten we een CO2-reductie van 63.074 ton bij de levering van warmte en koude samen. Om met windenergie eenzelfde hoeveelheid CO2-reductie te kunnen bereiken zou je 36 windmolens van 2 MW op land geplaatst moeten hebben.

Amsterdam South Connection

Afgelopen jaar werd de Amsterdam South Connection deels in bedrijf genomen. Deze transportleiding verbindt de warmtenetten van Amsterdam ZO met het warmtenet van Westpoort Warmte, dat vooral de west- en noordkant van Amsterdam bedient. Om de verbinding te bereiken was een gestuurde boring van 1,1 km onder de A10 nodig.

Hulpwarmtecentrale Amsterdam-Driehoek

In het nu lopende jaar wordt ook de nieuwe hulpwarmtecentrale Amsterdam-Driehoek met warmtebuffer in gebruik genomen. Ook hier was een kunststukje in de uitvoering nodig, namelijk een boogboring onderlangs het Zuider Amstelkanaal.

Verduurzaming in volle gang

Op verschillende plekken werken we aan het realiseren van de inzet van duurzame warmtebronnen. Zo loopt er nu een onderzoek om zo’n 25.000 woningen in gebied Amstel III aan te sluiten op datacenterwarmte. Met hybridetechnieken werken we daarnaast aan oplossingen om ook de koudevraag in te vullen.

Ontwikkelingen in 2020

Aantal woningequivalenten: 51.868 (exclusief 3.798 uit WKK-projecten)

Groei: 3.185 woningequivalenten

Aangesloten woningen: 24.385

Grootverbruik: 315 aansluitingen

Aangesloten: Zonnehof-complex in Ouderkerk aan de Amstel met nieuw gelegde transportleiding

Contract: met Hoogheemraadschap van Rijnland voor nieuw bellenscherm in De Nieuwe Meer

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Zuid en Oost?

Vattenfall levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen. Op het kaartje zijn dit de warmtenetten rechtsonder. Het warmtenetwerk linksboven, in Noord en West, is van Westpoort Warmte.
Regio kaart Amsterdam

De toekomst van het warmtenet

Het warmtenet van Amsterdam Zuid en Oost vormt samen met het warmtenet van Diemen en Almere één integraal warmtenet. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Bekijk de routekaart

Kwaliteitsverklaring voor Amsterdam Zuid en Oost

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?