1. Home
  2. Stadsverwarming
  3. CO₂-reductie 2020 | Amsterdam Noord en West

63% CO2-reductie in Amsterdam-Noord en -West in 2020

De CO2-reductie in het leveringsgebied van Westpoort Warmte is in 2020 licht verbeterd en komt uit op 63%, in vergelijking met aardgas. In oktober is het 50%-belang in Westpoort Warmte overgegaan van AEB Amsterdam naar de gemeente Amsterdam. Dit gebeurde omdat het warmtebedrijf geen deel uitmaakt van de beoogde verkoop van AEB Amsterdam.

CO₂-resultaat warmtenet Amsterdam Noord en West

Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 37.105 ton CO2-uitstoot vermeden. Die hoeveelheid kun je vergelijken met het CO2-resultaat van 19 windturbines van 2 MW op land die een jaar achtereen in bedrijf zijn.

Slimme inzet van dumpstoom

In 2020 is, net als in vorige jaren, de geleverde warmte deels geproduceerd met gebruikmaking van dumpstoom uit de afvalverbrandingsinstallaties. Daarmee wordt voorkomen dat er warmte verloren gaat als turbines tijdelijk stilgelegd worden. In de normering heeft warmte uit deze directe stoom echter een hogere emissiefactor dan de normale warmtelevering via aftap uit de turbines.

Voorsorteren op duurzame warmte

Sinds het najaar van 2020 wordt een deel van de warmte geleverd vanuit de bio-energiecentrale van AEB. Dit past in de ambitie om met verschillende duurzame bronnen de aardgasvrij-ambitie van de gemeente Amsterdam verder in te vullen.

Met de geplande inzet van hybride WKO-oplossingen komt Westpoort Warmte ook tegemoet aan de vorig jaar aangescherpte BENG-eisen voor de gebouwde omgeving

Nieuw op het warmtenet

In november 2020 zijn de 365 appartementen van Ricardo Residences opgeleverd met individuele warmte-aansluiting.

De woonwijk op het voormalige GWL-terrein, zo’n 600 woningen, hadden al wel warmte maar zijn in 2020 ook aangesloten op het net van Westpoort Warmte. Dit opent ook de weg naar milieuvriendelijke warmte voor bestaande naburige wijken.

In de Dobbebuurt werden 5 flats bij de aansluiting voorzien van in totaal 301 speciale smalle warmteafleversets.

Rekenmethodieken

Onze berekeningen van de CO2-reductie van warmtenetten zijn gebaseerd op bestaande rekenmethodieken.

Ontwikkelingen in 2020

Aantal woningequivalenten: 39.260

Groei: 4.927 woningequivalenten 

Aangesloten woningen: 20.019

Grootverbruik: 288 aansluitingen

Het warmte-etiket biedt inzicht

Warmte etiket 2020. Overzicht per regio van de herkomst van onze stadswarmte. Zoals aardgas, afval, biomassa of iets anders.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Noord en West?

Westpoort Warmte levert warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.
Regiokaart Amsterdam-Noord en -West

De toekomst van warmtenet west en noord

Het warmtenet in west Amsterdam wordt van oudsher gevoed door de afvalenergiecentrale van het AEB. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Bekijk de routekaarten

Kwaliteitsverklaring Amsterdam Noord en West

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?