Onze gedragscodes

We houden ons aan verschillende gedragscodes. We laten je zien welke gedragscodes wij hanteren. En als je de hele gedragscode wilt lezen, ga je via de link naar het betreffende document

Gedragscodes Vattenfall


Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015

In deze gedragscode staan gedragsregels voor contacten tussen de energieleverancier en de consument. Deze volledige gedragscode is te lezen op:

Gedragscode Leveranciers Slimme Meters 2015

In deze gedragscode staan gedragsregels over de omgang met Slimme Meters met betrekking tot privacy. Wij houden ons aan deze gedragscode:

De volledige gedragscode is te lezen op:

Gedragscode Promotionele Kansspelen

Het doel van deze gedragscode is de consument goed te informeren over het legale kansspelaanbod. Deze volledige gedragscode is te lezen op:  

Nederlandse Reclame Code

Het doel van de Nederlandse reclame code is het bevorderen van verantwoorde reclame. Hiertoe is er een reglement opgesteld, waaraan alle reclame-uitingen moeten voldoen.   

Bijzondere Reclamecodes voor reclame voor specifieke producten en diensten

Daarnaast gelden er Bijzondere Reclamecodes voor reclame voor specifieke producten en diensten waaraan Vattenfall zich houdt. Zoals bijvoorbeeld:

DDMA Gedragscode

De DDMA Privacy Code is een Nederlandse gedragscode voor het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. DDMA heeft de volgende relevante zelfreguleringcodes voor de data driven marketing branche op een rijtje gezet:

Interessant artikel?