Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is er voor jou. Je bent als consument extra beschermd door deze wet. Zo kun je rekenen op een betrouwbare levering, een redelijke prijs en goede service. Onze tarieven voldoen altijd aan de Warmtewet.

Wat staat er in de Warmtewet?

Voor klanten met stadswarmte zijn een aantal zaken gewoon goed geregeld door de warmtewet:

 • De Warmtewet zorgt ervoor dat je zeker bent van de levering van stadsverwarming.
 • De Warmtewet garandeert betaalbare tarieven voor stadsverwarming, nooit boven het maximum van de overheid.
 • En de wet stelt een goede service, een duidelijke factuur en heldere informatie bij werkzaamheden en onderbrekingen zeker.

Waarom is de Warmtewet nodig?

Als klant met stadswarmte krijg je warmte uit een lokale bron via een lokaal netwerk, bijvoorbeeld restwarmte van een energiecentrale. Zomaar van leverancier veranderen kan daardoor niet. Warmte is net als elektriciteit of gas een basisbehoefte. Daarom verdien je bescherming van de overheid. Zodat je zeker bent van warmtelevering, niet te veel betaalt en een goede service krijgt.

Heb je Stadswarmte van Vattenfall? Dan ben je er zeker van dat we altijd warmte leveren en goede service bieden. Dat doen we al jaren en dat blijven we doen.

Jouw tarief en de ACM

In de wet is een maximumprijs voor de variabele kosten per GJ en voor de vaste kosten bepaald. Wij geven een jaarlijkse korting op deze prijzen. In 2021 is deze korting € 125,54 voor een standaardaansluiting met warm tapwater (CW4).

Meer over tarieven

Voor wie geldt de Warmtewet?

De Warmtewet geldt voor woningen, een VVE en bedrijven met een warmteaansluiting tot maximaal 100 kilowatt thermisch. Dat zijn bijna alle huishoudens en een groot aantal kleinzakelijke afnemers. In heel Nederland gaat het om ongeveer 600.000 huishoudens.

Wie moeten zich aan de Warmtewet houden?

In de wet wordt gesproken van leveranciers en vergunninghouders. Vaak is dit dezelfde partij. Als je warmte van Vattenfall hebt, is Vattenfall zowel de leverancier als de vergunninghouder. Het kan ook zijn dat je in een wooncomplex woont met een eigen warmte-installatie. Dan is de eigenaar of de woningcorporatie de leverancier en moet deze zich ook houden aan de Warmtewet. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet er namens de overheid op toe dat de wet wordt nageleefd.

Langer dan 8 uur geen warmte door storing? Dan krijg je mogelijk compensatie

Wij vinden het belangrijk dat je ongestoord van warmte en warm water gebruik kunt maken. Toch kan er een keer iets mis gaan. Heel vervelend als dat gebeurt, en helemaal als het lang duurt. Daarom is het goed dat in de Warmtewet staat dat je recht hebt op een vergoeding bij ernstige storingen in het warmtenetwerk van Vattenfall die langer dan 8 uur duren.

Zo werkt de compensatieregeling

Heb je langer dan 8 uur geen levering van warmte vanwege een ernstige storing? Dan ontvang je van ons mogelijk een compensatie.

Per verbruiker met een aansluiting van maximaal 100 kW bedraagt de financiële compensatie € 35 bij een warmteonderbreking van 8 tot 12 uur. Daar komt € 20 bij voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur die de onderbreking voortduurt.

Je ontvangt bericht van ons als je compensatie krijgt. Wij streven ernaar het bedrag binnen twee weken na dit bericht aan je uit te keren. In de Warmtewet is bepaald dat de compensatie binnen zes maanden na de onderbreking moet worden uitbetaald.

Aansluitingen boven 100 kW die in gebruik zijn voor levering van stadswarmte aan woningen kunnen ook in aanmerking komen voor een compensatievergoeding. Andere aansluitingen boven 100 kW vallen niet onder de Warmtewet en komen daardoor niet in aanmerking hiervoor.

Niet in alle gevallen hoeven wij een compensatievergoeding uit te keren. We keren geen compensatie uit wanneer:

 1. De storing het gevolg is van een extreme situatie die niet aan ons kan worden toegerekend, bijvoorbeeld in geval van overmacht.
 2. De storing minder dan 24 uur duurt en in een periode van 12 maanden voorafgaand aan de storing zich geen storingen hebben voorgedaan in:

    • hetzelfde warmtenet van Vattenfall;
    • dezelfde afleverset voor warmte, indien deze het eigendom is van Vattenfall;
    • dezelfde aansluiting;
    • hetzelfde inpandig leidingstelsel van de gebouweigenaar.
 3. Een onderbreking van de levering van warmte is gepland en tijdig is aangekondigd.
 4. De storing in je eigen (binnen)installatie is opgetreden.

Deel deze pagina