Warmtewerken Amsterdam-Noord

In september 2020 hebben we een warmteleiding aangelegd onder het Buiksloterkanaal in Amsterdam-Noord. Dit hebben we gedaan met een ondergrondse boring. Via de leidingen zorgen we voor milieuvriendelijke verwarming van woningen en bedrijven.

Waarom stadswarmte?

  • Stadswarmte is milieuvriendelijk, makkelijk en betaalbaar
  • Het zorgt voor meer dan 50% minder CO2-uitstoot, vergeleken met aardgas
  • In de toekomst wordt stadswarmte schoner door nieuwe warmtebronnen zoals geothermie

Onze werkzaamheden

We gaan de Gentiaanbuurt en het Mosveld aansluiten op het hoofdnetwerk van Westpoort Warmte. Deze verbinding zal ondergronds door de Van der Pekbuurt heen lopen. Omdat de gemeente werkzaamheden uitvoert in Overhoeks, hebben we alvast een deel van deze aansluitleiding gerealiseerd. Hiervoor hebben we een boring gemaakt onder het Buiksloterkanaal door, met een lengte van 200 meter.

Hier zijn we aan de slag
In geel de locatie waar de warmteleidingen onder het Buiksloterkanaal door gaan.
Warmteleiding in hijskranen
De warmteleiding wordt omhoog getild en onder de juiste hoek gehouden met hijskranen. De boor trekt de leiding langzaam onder het kanaal door, over een afstand van 200 meter.
De buis komt weer bovengronds
Aan de andere kant van het kanaal komt de buis weer boven de grond. Hij wordt schoongespoten.

Planning

De werkzaamheden rondom de boring zijn afgerond. Heb je een vraag over werkzaamheden bij jou in de buurt? Stuur dan een e-mail naar warmtenet@vattenfall.nl

Vragen over stadswarmte

Wat is stadsverwarming?

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming is een milieuvriendelijk alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo helpt het ons op weg naar een fossielvrij leven.

Hoe draagt stadsverwarming bij aan een beter milieu?

In 2019 hebben onze warmtenetten in Amsterdam-Noord en West 57% CO2-reductie bereikt, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas. En we  werken aan nieuwe, duurzame warmtebronnen die we aan het warmtenet kunnen toevoegen. Het  warmtenet in dit gebied wordt beheerd door Westpoort Warmte, een samenwerking tussen Vattenfall en het afvalenergiebedrijf van AEB Amsterdam.

Meer informatie over CO2-reductie

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

De woningeigenaar bepaalt of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk van Westpoort Warmte. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat u niet kunt kiezen voor een andere leverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. De tarieven van Westpoort Warmte liggen al enkele jaren achtereen ongeveer 10% onder deze maximumtarieven. Vattenfall/Westpoort Warmte is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

Meer lezen over stadswarmte