Warmtewerken Heindijk Rotterdam

Tussen september 2021 en het derde kwartaal van 2023 werken we aan het warmtenet in Rotterdam, omgeving Heindijk. Daarmee sluiten we de buurt aan op stadswarmte en bouwen we aan een aardgasvrij Rotterdam. Zo beperken we de uitstoot van CO2 en maken we fossielvrij leven mogelijk binnen één generatie.

Startsein gegeven

Wethouder Bas Kurvers heeft op 21 september samen met Vattenfall-directeur Alexander van Ofwegen het startsein gegeven voor de werkzaamheden in Heindijk. Volgens het collegeakkoord moeten er in deze collegeperiode 10.000 woningen aardgasvrij worden gemaakt of worden voorbereid op aardgasvrije warmte. ‘Met de achterliggende gedachte dat het haalbaar en betaalbaar is voor de Rotterdammer’, aldus Kurvers. Heindijk e.o. is een van de zes gebieden waar de transitie als eerste gaat plaatsvinden. 

Waarom stadswarmte?

  • Stadswarmte is milieuvriendelijk, makkelijk en betaalbaar
  • Het zorgt voor meer dan 50% minder CO2-uitstoot, vergeleken met aardgas
  • In de toekomst wordt stadswarmte schoner door nieuwe warmtebronnen zoals geothermie

Dit gaan we doen

We gaan de omgeving van de Heindijk aansluiten op stadswarmte. De warmte in het warmtenet wordt gemaakt bij de afvalcentrale in Rozenburg. Zo worden de woningen die op het warmtenet zijn aangesloten aardgasvrij.

Er vinden ook andere werkzaamheden plaats, zoals het vervangen van de riolering en de waterleiding. Meer informatie vindt u in de app 'Rotterdam aan de slag' van de gemeente.

Mogelijke overlast

Je kunt overlast ervaren doordat de straat tijdelijk is opengebroken en zult moeten omrijden. Ook zijn er tijdelijk minder parkeerplekken beschikbaar. En helaas is het onvermijdelijk dat er geluidsoverlast ontstaat door onze werkzaamheden.

Zo beperken we overlast

We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door in kleine fases van enkele weken te werken, waardoor we steeds een stukje opschuiven. Je kunt je woning altijd bereiken en ook hulpdiensten kunnen er altijd langs. We werken niet in het weekend (tenzij we vertraging oplopen en de planning het niet anders toelaat) en niet op officiële feestdagen.

Werkgebied

We gaan aan de slag in de Bandeloodijk, Heindijk, Korendijk, Bronsdijk, Bazeldijk, Blesdijk, Aalsdijk en Hazendijk.

Vragen over deze werkzaamheden

Waar kan ik terecht bij vragen of opmerkingen?

Heb je een vraag, opmerking, klacht of compliment? Dan kun je terecht bij onze opzichter ter plaatse. Je kunt ook een e-mail sturen naar warmtenet@vattenfall.nl of bellen naar ons storingsnummer 0800 0513 (kies optie 2), bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 15.00 uur. 

Waar kan ik meer informatie vinden over deze werkzaamheden?

Wij werken deze site bij als er veranderingen plaatsvinden en bij belangrijke mijlpalen. Er zijn ook verschillende andere manieren waarop je op de hoogte gehouden wordt:

  • Via de app Rotterdam Aan de slag
  • Via de nieuwsbrief van de gemeente
  • Via de website duurzaam010.nl 

Vragen over stadswarmte

Wat is stadsverwarming?

Bij stadsverwarming gebruiken we de warmte die wordt geproduceerd op een centrale plek. Bijvoorbeeld restwarmte die vrijkomt bij het opwekken van stroom of bij het verbranden van afval. De warmte gaat via een ondergronds leidingnet naar woonwijken en bedrijventerreinen. Stadsverwarming is een milieuvriendelijk alternatief voor losse cv-ketels op gas. Onderhoudsvrij, zorgeloos en veilig. Zo helpt het ons op weg naar een fossielvrij leven.

Hoe draagt stadsverwarming bij aan een beter milieu?

In 2020 hebben heeft ons warmtenet in Rotterdam 72% CO2-reductie bereikt, vergeleken met individuele cv-ketels op aardgas. En we werken aan nieuwe, duurzame warmtebronnen die we aan het warmtenet kunnen toevoegen. 

Meer informatie over CO2-reductie

Ben ik verplicht om aan te sluiten als het gas uit mijn buurt wordt verwijderd?

Bent u woningeigenaar, dan bepaalt u zelf of er wordt aangesloten op het stadswarmtenetwerk. Bij huurwoningen heeft de eigenaar daarvoor toestemming nodig van (70% van) de huurders.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen wanneer ik stadsverwarming heb?

Bij een stadswarmtenetwerk is de netbeheerder ook de warmteleverancier. Omdat u niet kunt kiezen voor een andere warmteleverancier, stelt de overheid (ACM) maximumtarieven vast. Onze tarieven liggen al enkele jaren achtereen onder deze maximumtarieven. Vattenfall is daarmee een van de goedkoopste warmteleveranciers in Nederland.

Voor stroom hebt u wél de mogelijkheid om van leverancier te wisselen.

Meer lezen over stadswarmte