Het warmtenet van Nijmegen

Het warmtenet in Nijmegen wordt gevoed door de afvalenergiecentrale ARN. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Warmte uit de ARN centrale

Op dit moment wordt de warmte geleverd door de afvalenergiecentrale ARN. Met deze warmte werd in 2019 een CO2-besparing van 71% gerealiseerd ten opzichte van een HR-gasketel thuis.

Bekijk de CO₂-reductie in 2020

Scenario 1: de afvalenergiecentrale blijft draaien

Voor de groei en verduurzaming van dit warmtenet hebben wij twee mogelijke routes uitgestippeld. In het 1e scenario is er een blijvende rol voor warmte uit de afvalenergiecentrale. Deze heeft nog voldoende capaciteit om extra woningen aan te sluiten.

De routekaart van Nijmegen met de ARN centrale

Routekaart Nijmegen in scenario 1

Scenario 2: komst geothermie en aquathermie

In een tweede scenario wordt de rol van de afvalenergiecentrale stapsgewijs afgebouwd en wordt de warmtevoorziening overgenomen door geothermie en aquathermie.

Geothermie zonder warmtepomp
Bij geothermie wordt warmte uit de diepere aardlagen gewonnen en duurzaam ingezet in het warmtenet. Het voordeel van geothermie is dat het vaak al warm genoeg is om direct huizen mee te kunnen verwarmen. Dan is er geen warmtepomp of een andere methode nodig om de temperatuur van het stadswarmtewater te verhogen.

Aquathermie met warmtepomp 
Bij aquathermie wordt warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater gewonnen. De temperatuur van deze bron is te laag om huizen direct mee te kunnen verwarmen. Met een warmtepomp wordt de aquathermiebron in temperatuur verhoogd zodat deze ingezet kan worden voor het verwarmen van huizen.

Een duurzaam warmtenet  
In dit scenario veranderen de warmtebronnen in het warmtenet zonder dat er ingrijpende aanpassingen in de woningen nodig zijn. De piekketels, die alleen bijspringen op hele koude dagen, draaien nu nog op aardgas. Deze zullen geschikt gemaakt worden om te gebruiken met een duurzame brandstof, zoals waterstof, zodat ook de piekbronnen in 2040 volledig CO2-vrij zijn.

De routekaart van Nijmegen met geothermie en aquathermie

Routekaart Nijmegen in scenario 2