Warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht? Met aardgas, afval, biomassa of nog wat anders? We geven je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte. Bij alle afzonderlijke warmtenetten staat vermeld welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt, en voor welk percentage.

warmte-etiket

CO₂-resultaat aardgas afhankelijk van type gebruik

Wanneer aardgas als brandstof wordt ingezet, is er verschil in de manier waarop dat gebeurt, en daarmee ook verschil in CO2-reductie. De volgende mogelijkheden zijn in meer of mindere mate in gebruik voor onze warmtenetten. Als je hieronder een bron met gas of een regio kiest waar gas wordt gebruikt voor de productie van stadswarmte, staat er bij met welke van de drie toepassingen dat gebeurt.

  1. Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) – installaties die tijdelijk de warmtevoorziening ondersteunen/garanderen, bijvoorbeeld om pieken in de warmtelevering op te vangen en bij 1e fase van aanleg nieuwbouwprojecten. CO2-reductie – geen tot matig
  2. Gasmotoren (WKK) – kleinschalige gasgestookte warmte/krachtinstallaties die speciaal ontworpen zijn voor de levering van warmte en/of elektriciteit. CO2-reductie – redelijk - goed
  3. Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte – bij de productie van restwarmte komt hier geen extra CO2 vrij. Alle CO2-uitstoot ontstaat bij de productie van elektriciteit. CO2-reductie – zeer goed

Download het warmte-etiket (pdf)

Nederland

Alle bronnen - overzicht

Navigeer per regio en/of per bron om inzicht te krijgen in de herkomst en milieueffecten van onze geleverde warmte.

Zon 0,4% Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 6,4% Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte 93,2% Almere
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 0,9% Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte 3,6% AVI restwarmte 95,5% Amsterdam Noord en West
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 13,1% Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte 86,9% Amsterdam Zuid en Oost
Elektriciteit uit het openbare net 13,2% Koude uit oppervlaktewater 86,8% Koudenetten Amsterdam
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 4% AVI restwarmte 96% Arnhem, Duiven en Westervoort
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 11% Biomassa (hout) 89% Ede
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 27,5% Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte 72,5% Leidse regio
Gasmotoren (WKK) 11,1% Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 42,8% Biomassa (hout) 46,1% Lelystad
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 5,1% AVI restwarmte 94,9% Nijmegen
Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk) 2,2% AVI restwarmte 97,8% Rotterdam

Interessant artikel?