Warmte etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht? Met aardgas, afval, biomassa of iets anders? We geven je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte. Bekijk hier welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt in alle afzonderlijke warmtenetten, en voor welk percentage.

Bekijk het Warmte etiket van 2019

Warmte etiket 2019

Transitie gas naar warmte

Door het gebruik van stadswarmte zijn we steeds minder afhankelijk van aardgas. We zijn op weg naar fossielvrije stadswarmte.

Wanneer aardgas als brandstof wordt ingezet gebeurt dit op diverse manieren met een verschillende CO2-reductie als resultaat. De volgende mogelijkheden zijn in meer of mindere mate in gebruik voor onze warmtenetten wanneer er over gas gesproken wordt.  

 1. Gasgestookte ketels (piek/tijdelijk)
  Installaties die tijdelijk de warmtevoorziening ondersteunen/garanderen, bijvoorbeeld om pieken in de warmtelevering op te vangen en bij 1e fase van aanleg nieuwbouwprojecten. 
  CO2-reductie – geen tot matig

 2. Gasmotoren (WKK) 
  Kleinschalige gasgestookte warmte/krachtinstallaties die speciaal ontworpen zijn voor de levering van warmte en/of elektriciteit. 
  CO2-reductie – redelijk - goed

 3. Elektriciteitscentrale (gas) restwarmte 
  Bij de productie van restwarmte komt hier geen extra CO2 vrij. Alle CO2-uitstoot ontstaat bij de productie van elektriciteit. 
  CO2-reductie – zeer goed