5 vragen over de nieuwe warmtetarieven 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de warmtetarieven in Nederland gestegen, ook bij ons. Daarover heb je persoonlijk bericht ontvangen. Een extra uitleg in 5 vragen en antwoorden.

1. Hoeveel duurder wordt het voor me?

Dat hangt ervan af hoeveel je verbruikt. Bij een gemiddeld huishoudelijk jaarverbruik van 35 gigajoule (GJ) ga je € 10,17 per maand meer betalen dan in 2018. We begrijpen dat dit best veel is. Het wordt dan ook steeds interessanter om energie te besparen, bijvoorbeeld door je huis te isoleren. Onze klanten met gas moeten dit jaar gemiddeld € 13,75 per maand meer betalen.

2. Alles wordt al duurder. Waarom gaat nu ook de warmteprijs omhoog?

Voor het maken van een deel van onze stadswarmte is gas nodig. Daarnaast is afvalverbranding een belangrijke warmtebron. Onze klanten in Almere en in Amsterdam Zuid en Zuidoost krijgen hun warmte vanuit de centrale in Diemen, die op aardgas draait. Dit gas moeten wij inkopen, en daarbij hebben we te maken met hogere inkooprijzen en gestegen belastingen. Die hogere kosten ziet je voor een deel terug in de tarieven.

3. Stadsverwarming is toch een alternatief voor gas? Waarom dan nog naar de gasprijs kijken?

De overheid vindt dat de kosten van warmte vergelijkbaar moeten zijn met die van gas, voor klanten met eenzelfde soort huis. Met dat in het achterhoofd bepaalt de ACM (Autoriteit Consument en Markt) de maximumprijs van warmte. Nu de samenleving op termijn afscheid van gas neemt, denken we dat deze vergelijking met aardgas in de toekomst wordt losgelaten. Maar de gasprijs is voorlopig nog wel van invloed op de warmteprijs; zie ook het antwoord bij vraag 2. De overheid onderzoekt momenteel op welke manier de warmteprijs dán moet worden vastgesteld. Dit zal in een nieuwe Warmtewet worden vastgelegd.

4. Hoe kan het dat Nuon lagere warmteprijzen heeft dan andere leveranciers?

Je vindt het belangrijk dat stadswarmte betaalbaar blijft. Daarom hebben we gekeken hoe we de verhoging voor jou zo klein mogelijk kunnen houden. Wij berekenen de stijging van de energiebelasting op gas maar voor de helft aan je door. En omdat we merken dat er meer klanten op onze warmtenetten worden aangesloten, kunnen we de kosten van aanleg en onderhoud ook over meer mensen verdelen. Net als in de afgelopen jaren zijn onze tarieven nu lager dan de maximumtarieven die de overheid voor 2019 heeft bepaald. En van de grote warmteleveranciers in Nederland zijn we nu zelfs de voordeligste.

Jaarlast bij gemiddeld verbruik (35 GJ)

€ 1.543,03
(€ 128,59 per maand)

€ 1.390,86
(€ 115,91 per maand)

€ 1.477,40
(€ 123,12 per maand)

€ 1.458,58
(€ 121,55 per maand)

Warmtetarieven

ACM-tarief overheid

Nuon

Eneco

En natuurlijk

Vastrecht per jaar

€ 546,58

€ 475,61

€ 480,95

€ 525,83

GJ-prijs

 € 28,47

€ 26,15

€ 28,47

€ 26,65

5. Waar vind ik mijn tarief en hoe kan ik mijn kosten vergelijken met gas?

Op www.vattenfall.nl/warmtetarieven staat uitleg over de opbouw van het warmtetarief. Onderaan de pagina kun je het tarievenblad van jouw regio downloaden. Je persoonlijke tarief vind je in Mijn Vattenfall. Via de pagina met uitleg kom je makkelijk uit bij de prijsvergelijker gas-warmte. We helpen je graag om je kosten van verwarming en warm water betaalbaar en begrijpelijk te houden.

Interessant artikel?