CO₂-reductie Lelystad 2017

De warmtevoorziening van Lelystad heeft allerlei veranderingen ondergaan in 2017. Diverse oplossingen zorgen voor verdere duurzaamheid nu en in de nabije toekomst. De eerste paal is geslagen van de biomassacentrale van BeGreen. De nieuwe centrale wordt gevoed met Nederlandse houtchips. 

19% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Lelystad 2.203 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Een grote windturbine van 2 MW zou dit ook kunnen bereiken. Of een bos met 110.150 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 22.030 huizen met zonnepanelen.

2.203 ton CO2-reductie staat voor:

0
Grote windturbine van 2 MW

0
Bomen in een bos

0
Huizen met zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Warmtevoorziening in verandering

De warmtevoorziening van Lelystad heeft allerlei veranderingen ondergaan in 2017. We hebben  diverse oplossingen geïmplementeerd voor verdere duurzaamheid nu en in de nabije toekomst. Zo namen we in de bestaande biomassacentrale een Denox-installatie in bedrijf, waarmee we ervoor zorgen dat de uitstoot van stikstofoxiden minimaal is. Deze Denox installatie vertoonde in 2017 helaas kinderziekten, waardoor de gasketels meer warmte hebben moeten leveren en er minder CO2 is gereduceerd ten opzichte van 2016.

CO₂-reductie in 2017

CO2-uitstoot omlaag door uitbreiding van biomassa

Op 28 november 2017 werd de eerste paal geslagen van de biomassacentrale van BeGreen. Deze nieuwe warmtecentrale heeft biomassa-gestookte ketels en komt pal naast de bestaande biomassacentrale van Vattenfall. De nieuwe centrale zal worden gevoed met Nederlandse houtchips. We verwachten dat we eind 2018 warmte gaan ontvangen van deze bron. Dit zal leiden tot een fors hogere CO2-reductie in vergelijking met voorgaande jaren.

Ambitie voor de stad

De verduurzaming van de energievoorziening in Lelystad is onder meer omschreven in het Grand Design voor de stad, een visie die inzet op energiebesparing en een toenemend gebruik van duurzame warmtebronnen.

Ontwikkelingen in Lelystad

In 2017 hebben we:

  • het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 6.195 per einde jaar. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 4.776. Daarnaast zijn er 51 aansluitingen voor grootverbruik
  • aangepaste branders in de warmte-krachtcentrale in Lelystad geïnstalleerd en in gebruik genomen. Deze zijn in 2017 verder geoptimaliseerd en zorgen voor een lagere uitstoot van rookgassen

Waar leveren we warmte

Stadsverwarming Lelystad

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl