CO₂-reductie Arnhem, Duiven en Westervoort 2017

De reductie van CO2-uitstoot in Arnhem, Duiven en Westervoort komt dit jaar uit op 37.393 ton, een hoge score. De warmtelevering vanuit de AVR afvalcentrale in Duiven bewees zich opnieuw als milieuvriendelijk en betrouwbaar. Het warmtenet behoort dan ook tot de schoonste in Nederland. Toch zien we altijd ruimte voor verbetering en verdere verduurzaming. 

85% CO₂-reductie door stadswarmte

et stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Arnhem, Duiven en Westervoort 37.393 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 18 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 1.869.650 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 23.371 huizen met zonnepanelen.

37.393 ton CO2-uitstoot staat voor:

0
Windturbines op land

0
Bomen in een bos

0
Huizen met zonnepanelen

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Schoon wordt nog schoner

De CO2-reductie in de regio Arnhem, Duiven en Westervoort wisten we op hetzelfde recordhoge niveau te handhaven.

De warmtelevering vanuit de AVR afvalcentrale in Duiven bewees zich opnieuw als milieuvriendelijk en betrouwbaar. Het warmtenet in deze regio behoort dan ook tot de schoonste in Nederland. 

CO₂-reductie in 2017

Altijd ruimte voor verbetering en verdere verduurzaming

In onze hulpwarmtecentrale in Westervoort zijn we overgestapt naar een emissie-arme brandstof SynFuel, waardoor ook deze back-upvoorziening grotendeels is verduurzaamd.  

Zekerheid voor bedrijven hoger

In 2017 zorgden we in deze regio ook voor een nog hogere bedrijfszekerheid. Door de capaciteitsvraag van grootverbruikers online te monitoren en waar mogelijk te verlagen, is een beter gespreide netbelasting mogelijk. Verder biedt de uitbreiding van het warmtenetwerk in Arnhem interessante mogelijkheden voor nieuwe grootschalige aansluitingen langs het tracé. In de binnenstad zijn we inmiddels volop bezig met de aanleg van een warmtenet bij het Eusebiusplein. Op het bedrijventerrein Kleefsewaard hebben we de gasgestookte centrale van Veolia gekoppeld aan het warmtenet als extra backup- en piekvoorziening. In 2019 zal ook de biomassacentrale die Veolia momenteel realiseert, worden aangesloten op het warmtenet. Daarmee vindt dan een verdere verduurzaming van het warmtenet plaats.

Ambitie voor de regio

In de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander en Vattenfall staat de ambitie verwoord om in 2030 maar liefst 90.000 woningequivalenten in de stadsregio Arnhem-Nijmegen van stadswarmte te voorzien. Deze ambitie is niet los te zien van het streven om op korte termijn bestaande wijken volledig los van aardgas te krijgen. Een opgave die ons zowel qua infrastructuur als benodigde menskracht voor grote uitdagingen plaatst.

Regio Arnhem centrale

Ontwikkelingen in Arnhem, Duiven en Westervoort

In 2017 hebben we:

  • Het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 23.864 per einde jaar. Dit is een groei van 1.462 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 14.357. Daarnaast zijn er 286 aansluitingen voor grootverbruik.
  • De contracten getekend voor de aansluiting van in totaal 1.135 appartementen in de wijk Immerloo en aan de Groningensingel

Waar leveren we warmte?

De warmte in dit gebied wordt afgenomen in Arnhem-centrum en in de wijken Schuytgraaf en Presikhaaf (totaal 4.975 woningen). In Duiven en Westervoort zijn 9.382 woningen aangesloten op het stadwarmtenet.

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl