CO₂-reductie Amsterdam zuid en oost 2017

Vergeleken met 2016 is de CO₂-reductie verbeterd. Dit is onder meer te danken aan het positieve effect van de extra inzet van de warmtebuffer bij de centrale Diemen. Wel deden we een beroep op warmtecentrales op gas tijdens werkzaamheden. Daardoor kwam de CO₂-reductie niet tot het maximum haalbare niveau.

49% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte en duurzame koeling van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam zuid en oost 48.861 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer. Er zouden 3.286 passagiers van Amsterdam naar Barcelona kunnen vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan zouden dat er 4.493.709 passagiers van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. En je zou er met een auto 407.175.000 kilometers voor moeten rijden.

48.861 ton CO2-uitstoot staat voor:

0
Aantal uren vliegen per passagier

0
Aantal treinreizigers Amsterdam - Parijs

0
Aantal kilometers rijden

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Inzet tijdelijke bronnen dempt resultaat

Met stadswarmte en koude in Amsterdam zuid en oost zorgden we voor een verbetering van de  CO2-reductie in 2017 ten opzichte van die van 2016. Dit is onder meer te danken aan het positieve effect van de extra inzet van de warmtebuffer bij de centrale Diemen. Deels werd dit effect helaas tenietgedaan door de benodigde extra inzet van tijdelijke warmtecentrales op gas. Deze extra inzet was nodig vanwege uitbreidingswerkzaamheden én vanwege een ernstige complicatie bij de boring van een warmtetransportleiding onder de A2 door. Hierdoor ontstond een vertraging in de aanleg van twee maanden.

CO₂-reductie in 2017

Verduurzaming zet door

Verschillende ontwikkelingen in de warmtevoorziening dragen de komende jaren bij aan verdere verduurzaming in dit deel van Amsterdam. Een van de langer lopende projecten is de zogenaamde South Connection. Dit is de verbinding van het Vattenfall-warmtetransportnet aan dat van Westpoort Warmte, waarin Vattenfall voor 50 procent participeert. Deze verbinding is naar verwachting in 2020 klaar en biedt de kans om nog meer milieuvriendelijke warmte uit afvalverbranding in te zetten en zal de overall bedrijfszekerheid nog verder vergroten. Ook de levering van meer duurzame koude afkomstig van de Ouderkerkerplas komt in beeld. Mede dankzij de zuurstofinjecties die we in de diepere lagen van de plas toedienen is de waterkwaliteit in 2017 opnieuw verbeterd.

Biomassa nieuwe hoofdbron

Daarnaast richten we de blik op Green Heat Diemen, waarmee een substantieel deel van de productie van de centrale Diemen niet langer met aardgas maar met biomassa wordt gerealiseerd. Als het gebruik van biomassa in Diemen een feit is, naar verwachting in 2020, zal deze inzet belangrijk bijdragen aan de verduurzaming van het warmtenet. Om het warmtenet verder te verduurzamen kijken we ook naar de kansen van ultradiepe geothermie. Binnen het collectief van de  Metropoolregio Amsterdam (MRA) toetsen we de haalbaarheid hiervan. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om warmte van datacenters zodanig te boosten dat we ook deze aan onze bestaande warmtenetten kunnen koppelen.

Amsterdam

Ontwikkelingen in Amsterdam zuid en oost

In 2017 hebben we:

  • Het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 43.873 per einde jaar (inclusief koudelevering). Dit is een groei van 813 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 16.870. Daarnaast zijn er 292 aansluitingen voor grootverbruik.
  • De eerste van 3.000 woningen in Holland Park Diemen aangesloten op het warmtenet
  • De werkzaamheden gestart om het oostelijk havengebied aan te sluiten op het permanente stadwarmtenet, zodat we ook hier de kleinschalige warmte-krachtinstallaties uit bedrijf kunnen nemen
  • De warmtetransportleiding op de Gaasperdammertunnel (onderdeel van de A9) in gebruik genomen
  • De interne projectorganisatie van Vattenfall Warmte bijna verdubbeld om de verwachte groei van aansluitingen (oplopend tot 10.000 per jaar) in Amsterdam te kunnen realiseren

Waar leveren we warmte

Vattenfall levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl