CO₂-reductie Amsterdam 2017

Voor de energietransitie in Amsterdam is stadsverwarming een belangrijke pijler. Daarom werken we samen met de gemeente Amsterdam aan een stad zonder aardgas. Met stadsverwarming bieden we een goed en duurzaam alternatief om aardgasvrij te worden. En het zorgt voor een forse CO2-reductie.

52% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte en duurzame koeling van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam 80.790 ton CO2-uitstoot vermeden. De resultaten van de kleinschalige warmte-krachtinstallaties die over Amsterdam verspreid staan, zijn hierin meegenomen. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer.

Er zouden 733.749 passagiers van Amsterdam naar Barcelona kunnen vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan zouden dat er 7.430.195 passagiers van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. En je zou er met een auto 673.250.000 kilometers voor moeten rijden.

80.790 ton CO2-uitstoot staat voor:

0
Aantal vliegtuigpassagiers Amsterdam - Barcelona

0
Aantal treinreizigers Amsterdam - Parijs

0
Aantal kilometers rijden

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Pijler voor transitie

Stadsverwarming is een belangrijke pijler voor de energietransitie in Amsterdam. De gemeente betrekt haar burgers op weg naar een toekomst zonder gas en verwijst naar de diverse mogelijkheden in een dit jaar gestarte campagne Amsterdam aardgasvrij.

CO₂-reductie in 2017

Stadsverwarming mogelijk maken

We maken stadsverwarming toegankelijk voor buurten en collectieven waar het de meest passende oplossing is. De City Deal Amsterdam is het platform waarbinnen we met partners zoeken naar creatieve mogelijkheden voor met name de bestaande bouw.

Forse ambitie

In de Agenda Duurzaamheid noemt de gemeente Amsterdam de ambitie om in 2020 ruim 100.000 woningequivalenten (woningen en grootverbruikers samen) op het stadswarmtenet aangesloten te hebben. In 2040 zouden dit er 230.000 moeten zijn, wat neerkomt op veertig procent van de bebouwing van de stad. Met stadswarmte helpen we de klimaatdoelstellingen van de gemeente binnen bereik te brengen: het is de bedoeling dat de totale CO2-uitstoot in 2025 veertig procent lager is dan in 1990 - en in 2040 maar liefst 75 procent. De ambitie voor de stad vraagt de komende jaren een versterkte inzet van alle betrokken partijen.

IJburg CO2-reductie

Ontwikkelingen in Amsterdam

In 2017 hebben we:

  • het aantal woningequivalenten met stadsverwarming en/of duurzame koeling vastgesteld op 79.686 per einde jaar. Dit is een groei van 4.253 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 37.974
  • 38 bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting toegevoegd. Per einde jaar zijn er 568 grootverbruikers

Waar leveren we warmte?

Amsterdam geheel

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl