CO₂-reductie Amsterdam noord en west in 2017

De CO2-reductie in de noordelijke en westelijke stadsdelen was in 2017 opnieuw hoog. Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven 32.244 ton CO2-uitstoot vermeden. De resultaten van de warmte-krachtinstallaties die over Amsterdam verspreid staan, zijn niet meegenomen in dit deelrapport; deze zijn wel onderdeel van het verzamelrapport Amsterdam.

74% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 32.244 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat 32.244 ton maar een getal is. Om je een beeld te geven, waar het voor staat vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer. Het staat voor 292.846 passagiers die van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan reizen er 2.965.456 passagiers van Amsterdam naar Parijs. En met een auto rij je er 268.700.000 kilometers mee.

32.244 ton CO2-uitstoot staat voor:

0
Aantal vliegtuigpassagiers

0
Aantal treinreizigers

0
Aantal gereden kilometers

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

CO₂-vermindering zet door

De CO2-reductie in de noordelijke en westelijke stadsdelen was in 2017 opnieuw hoog. Westpoort Warmte, de joint venture van AEB Amsterdam en Vattenfall, presteerde zelfs nog beter dan vorig jaar.

CO₂-reductie in 2017

Betere prestatie dan vorig jaar

Dit komt doordat we in de gebieden Amsterdam-Noord, Houthavens en Zeeburgereiland, tijdelijke verwarmingsketels op gas uit bedrijf konden nemen. Daarmee zorgden we voor een koppeling aan de permanente warmtevoorziening vanuit de afvalverbranding.

Aantal aansluitingen groeit sterk

De CO2-reductie in de noordelijke en westelijke stadsdelen was in 2017 opnieuw hoog. Westpoort Warmte, de joint venture van AEB Amsterdam en Vattenfall, presteerde zelfs nog beter dan vorig jaar. Dit komt doordat we in de gebieden Amsterdam-Noord, Houthavens en Zeeburgereiland, tijdelijke verwarmingsketels op gas uit bedrijf konden nemen. Deze gebieden zijn nu gekoppeld aan de permanente warmtevoorziening vanuit de afvalverbranding. In 2017 zijn relatief veel nieuwe aansluitingen op stadswarmte gerealiseerd, wel bijna 25% meer dan op de planning stond! Bij stadsverwarming gaat het al jaren niet meer alleen over nieuwbouw, kunnen we vaststellen. In deze delen van Amsterdam wordt ongeveer de helft van de nieuwe aansluitingen in de bestaande bouw gerealiseerd.

Duurzame initiatieven

Op het gebied van duurzaamheid heeft Westpoort Warmte samen met partners een aantal initiatieven concreet gemaakt. Afgelopen jaar is de eerste paal geslagen van de biovergassingsinstallatie van Bio Energy Netherlands, die op het terrein naast AEB Amsterdam verrijst. De installatie, die eind 2018 klaar is, zal draaien op Nederlands snoeihout en vooral warmte voor het stadswarmtenet leveren. In het vroege voorjaar van 2018 is onder de noemer ‘Cityplot Buiksloterham’ de bouw gestart van een zonnecollectorenveld. Dit veld zal eraan bijdragen dat de stadsverwarming voor Buiksloterham grotendeels klimaatneutraal wordt.

 

Amsterdam met stadsverwarming

Waar leveren we warmte?

Westpoort Warmte levert warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.

Ontwikkelingen in Amsterdam noord en west

In 2017 hebben we:

  • het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 25.819 per einde jaar. Dit is een groei van 3.417 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 12.661. Daarnaast zijn er 228 aansluitingen voor grootverbruik.
  • respectievelijk 3.000 woningen in Amsterdam-Noord en ruim 300 woningen in Houthaven gekoppeld aan de permanente milieuvriendelijke warmteaanvoer vanuit het afvalenergiebedrijf
  • de woningen op Zeeburgereiland verbonden aan de warmtetransportleiding die warmte aanvoert vanuit de warmte-krachtcentrale in Diemen

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl