CO₂-reductie Almere 2017

De totale CO2-reductie in Almere is toegenomen in vergelijking met 2016. Er zit wel verschil in hoe de verschillende stadsdelen presteerden. 

51% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Almere 59.746 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien waar dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot voor staat in huishoudelijk gebruik. Een gemiddeld huishouden kan 142.709 keer douchen per jaar, 28.542 huizen worden een jaar lang verwarmd. Vergelijken we het met op gas koken, dan kunnen er 188.481.331 maaltijden gekookt worden per jaar.

59.746 ton CO2-uitstoot staat voor:

0
Aantal keer douchen per huishouden

0
Aantal verwarmde huizen

0
Aantal gekookte maaltijden

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Percentage CO₂-reductie per stadsdeel t.o.v. HR-ketels

 

Almere Stad 47%
Almere Noorderplassen West  72%
Almere Poort   100%

Verschillen per stadsdeel

Gecombineerd voor alle stadsdelen is de CO2-reductie in Almere in 2017 toegenomen met 4%. In 2016 scoorde Almere 47%, en dit jaar 51% CO2-reductie. In Almere Stad verbeterde de CO2-prestatie en in Almere Noorderplassen West liep het licht terug. Almere Poort haalde weer het maximaal mogelijke niveau van CO2-reductie.

CO₂-reductie in 2017

Score per stadsdeel

In Almere Stad is de CO2-prestatie verbeterd omdat we daar minder frequent onze gasgestookte ketels voor piekverbruik hoefden in te zetten. Daarentegen zien we in Almere Noorderplassen West een lichte teruggang. Dit komt omdat het Zoneiland Almere, goed voor zo’n 10 procent van de warmtebehoefte in dit stadsdeel, in 2017 niet de CO2-vrije recordproductie van 2016 kon halen. Simpelweg omdat er minder zonuren waren. In Almere Poort konden we de CO2-reductie op het maximale niveau handhaven. De warmte die we hier leveren is afkomstig uit de rookgaskoeling van de centrale Diemen én van de warmtebuffer Diemen. Deze buffer neemt de levering van warmte over als er voor de productie van elektriciteit voldoende wind- en zonne-energie beschikbaar is en de centrale tijdelijk uit staat.

Gestage groei

Naast de gestage groei van het warmtenet in Almere, vooral in Almere Poort, richten we de blik ook op de uitkomsten van het ‘Van gas los’-onderzoek van de gemeente voor Almere Haven. Op de langere termijn is er zicht op nieuwe woningbouw op het terrein van de Floriade, die vanaf 2022 plaatsvindt. De aansluiting van bestaande bouw op het warmtenet blijft tot nu toe beperkt tot herontwikkeling tot enkele appartementencomplexen in Almere Stad.

Overzicht aangesloten woningen

In 2017 hebben we het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 66.567 per einde jaar. Dit is een groei van 1.040 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 49.920. Daarnaast zijn er 712 aansluitingen voor grootverbruik.

 

Zoneiland, Almere

Waar leveren wij warmte?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar je.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl