CO₂-reductie Nijmegen in 2017

Ook in 2017 is er in deze regio een hoog CO2-reductieniveau. Het Waalfront is samen met de Waalsprong een groeigebied: alleen al in 2017 hebben we hier 850 woningen op het warmtenet aangesloten – en dit groeitempo houdt naar verwachting de komende jaren aan. Met het oog op een aardgasvrij Nijmegen zetten we gelijktijdig stappen om in de bestaande stad een warmtenet te verwezenlijken.

71% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Nijmegen 7.127 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 3 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 356.350 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 4.454 huizen met zonnepanelen.

7.127 ton CO₂-reductie staat voor:

0
Grote windturbines van 2 MW

0
Bomen in een bos

0
Huizen met zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO valideert onze reductiegegevens

TNO heeft een validatie uitgevoerd op de vermelde CO2-reductiegegevens over het jaar 2017. In opdracht van Vattenfall heeft TNO het rekenmodel en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Waalsprong (Nijmegen) als steekproef is genomen. Hierbij zijn geen onjuistheden of onregelmatigheden aangetroffen in het model of de inputgegevens. De vermeden CO2-emissie die in de CO2-reductierapporten van Vattenfall Warmte staat vermeld, komt overeen met de resultaten van de gevalideerde berekeningen.

Samenvatting rapport TNO

Stabiele reductie

Het hoge CO2-reductieniveau is in 2017 bijna gelijk gebleven aan dat van 2016. Naast groei van het aantal aangesloten woningen zien we ook dat de daarbij noodzakelijke inzet van tijdelijke warmtecentrales op gas een kortstondig remmend effect heeft op de CO2-vermindering. Daarom is het voor ons en onze klanten een stap vooruit dat we de tijdelijke warmtecentrale aan de Handelskade uit bedrijf hebben genomen. 

CO₂-reductie in 2017

 Warmtetransportleiding langs de Weurtseweg

De warmtecentrale aan de Handelskade was niet langer nodig na de aanleg van de warmtetransportleiding langs de Weurtseweg. Op deze nieuwe koppelleiding zijn in 2017 circa 400 woningen in het Waalfront gekoppeld aan het milieuvriendelijke warmtenet dat van warmte uit de ARN afvalverbranding in Weurt voorzien wordt.

Groeigebied Waalfront & Waalsprong

Het Waalfront is samen met de Waalsprong sowieso een groeigebied: alleen al in 2017 hebben we hier 850 woningen op het warmtenet aangesloten – en dit groeitempo houdt naar verwachting de komende jaren aan.

Ambitie stadsregio

In de samenwerkingsovereenkomst tussen De provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander en Vattenfall hebben in een samenwerkingsovereenkomst de ambitie uitgesproken om in 2030 maar liefst 90.000 woningequivalenten in de stadsregio Arnhem-Nijmegen van stadswarmte te voorzien. Een opgave die veel flexibiliteit van de deelnemende partners zal vergen, zeker nu er sneller aardgasvrije wijken zullen worden aangewezen.

Nijmegen green capital

Waar leveren we warmte

Nijmegen-Waalsprong is de benaming van het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte geleverd. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Ten zuiden van de Waal bevindt zich Nijmegen-Waalfront, een toekomstig leveringsgebied.

Ontwikkelingen in Nijmegen op een rij

In 2017 hebben we:

  • Het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 5.729 per einde jaar. Dit is een groei van 1.165 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 5.478. Daarnaast zijn er 8 aansluitingen voor grootverbruik.
  • Een contract voor warmtelevering getekend met heftruckonderneming Hyster-Yale, als eerste zakelijke afnemer op het bedrijventerrein TPN West
  • Verder gewerkt aan de ontwikkeling van het stationsgebied in Nijmegen, onder andere door het projecteren van een toekomstig ringnet
  • Meegevierd dat Nijmegen is verkozen tot European Green Capital 2018, mede dankzij het gebruik van het milieuvriendelijke warmtenet

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl