CO₂-reductie Leidse regio 2017

Voor de warmtevoorziening in de Leidse regio is in 2017 een belangrijke stap gezet voor levering van industriële restwarmte uit het Rotterdamse havengebied. Een 43 kilometer lange warmtetransportleiding gaat het warmtenet aan deze ‘havenwarmte’ koppelen.

35% CO₂-reductie door stadswarmte

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in de Leidse regio 15.519 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden.
Er zouden 8 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 775.950 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zijn dat 9.699 huizen met zonnepanelen.

15.519 ton CO2-uitstoot staat voor:

0
8 grote windturbines van 2 MW

0
Een bos met 775.950 bomen

0
Huizen met zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

43 kilometer warmteleiding

Voor de warmtevoorziening in de Leidse regio is in 2017 een belangrijke stap gezet met het plaatsen van de handtekeningen onder het warmteleveringscontract met Warmtebedrijf Rotterdam voor de levering van industriële restwarmte afkomstig uit het Rotterdamse havengebied. Voor dit doel wordt een 43 kilometer lange warmtetransportleiding aangelegd die het warmtenet in de Leidse regio aan deze ‘havenwarmte’ gaat koppelen.

CO₂-reductie in 2017

Optimalisatie van het net

De geplande aanvoer van deze ‘nieuwe’ warmte is zeer welkom nu de gemeente in het zuidwestelijke deel van Leiden wijken heeft aangewezen die als eerste van het gas af zullen gaan. In de tussentijd zorgen we in deze regio voor diverse optimalisaties van het warmtenet. Zo hebben we in Leiderdorp groot onderhoud uitgevoerd, waarbij we gericht aan het werk konden met de output van ons lekdetectiesysteem. Een andere verbeterslag is dat we bij 30 grootzakelijke klanten meters hebben geplaatst waarmee we de warmtestromen optimaal kunnen monitoren. Hiermee gaan we in 2018 door, zodat we snel kunnen handelen bij eventuele storingen in het warmtenet.

In 2017 hebben we:

  • Het aantal woningequivalenten met stadsverwarming vastgesteld op 22.700 per einde jaar. Dit is een groei van 164 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 8.743. Daarnaast zijn er 190 aansluitingen voor grootverbruik.
  • Bij wijze van proef twee panden aangesloten op retourwarmte, ook om daarmee de retourwarmte op een lager temperatuurniveau te krijgen
Werken aan stadsverwarming bij Hanepoel, Leiden

Waar leveren we warmte

In Leiden zelf staan de meeste woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het warmtenet. De wijken Stevenshof, Roomburg en Nieuw-Leyden zijn 100 procent op stadswarmte. Ook zijn veel bedrijven en instellingen op het Bio Science Park afnemer van stadswarmte. In Oegstgeest is de wijk Poelgeest geheel aangesloten op het warmtenet. Verder heeft een aantal flats en bedrijven op De Baanderij in Leiderdorp een verbinding op het stadswarmtenet.

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar je.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl