54% CO₂-reductie 2017 in Nederland

Bewoners en bedrijven met een aansluiting op stadswarmte en/of koude van Vattenfall hebben in Nederland 215.842 ton CO2-reductie gerealiseerd. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 104 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 10.792.100 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 135.187 huizen met zonnepanelen.

215.842 ton CO2-reductie staat voor:

0
104 grote windturbines van 2 MW

0
Aantal bomen in een bos

0
Aantal huizen met zonnepanelen

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Pontsteigergebouw, Amsterdam
Pontsteigergebouw Amsterdam, aangesloten op het warmtenet

Warmtenetten in versnelling

Betaalbaar en duurzaam

Warmtenetten in Nederland zijn in een versnelling terechtgekomen. Als alternatief voor een aardgasaansluiting scoort stadswarmte goed, zeker in stedelijke omgevingen. Niet heel gek ook: het is een betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening die op grote schaal kan worden toegepast. Maar er zijn ook vragen. Klanten zitten ongewild ‘vast’ aan Stadswarmte en begrijpen niet altijd waarom. Tegelijkertijd zijn wij een deel geworden van een groter geheel en dragen we ook de naam daarvan: Vattenfall.

Ontwikkelingen 2017 Vattenfall Nederland

In 2017 hebben we met stadsverwarming en duurzame koude in Nederland:

  • het aantal woningequivalenten met stadsverwarming en/of duurzame koeling vastgesteld op 214.918 per einde jaar. Dit is een groei van 4.785 woningequivalenten. Het totale aantal aangesloten woningen kwam uit op 127.439
  • 39 bedrijven en instellingen met een grootverbruikersaansluiting toegevoegd. Per einde jaar zijn er 1.875 grootverbruikers.
Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket ziet je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2017 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit  Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Informatie over warmte-etiket

Onze missie is om in één generatie fossielvrij te zijn

Onze missie is om in één generatie fossielvrij te zijn. Stadsverwarming speelt in die duurzame ambitie een onmisbare rol. Deze video laat in slechts anderhalve minuut zien waarom dat zo is.

CO₂-reductiecalculator

Bereken hoeveel CO2-uitstoot een woning met Vattenfall Stadswarmte gemiddeld bespaard heeft met stadsverwarming. Of bereken het voor een woongebouw of zelfs een hele wijk. De uitkomst is bepaald met het percentage CO2-reductie dat bij dit deelrapport hoort.

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals het warmtenet, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze. 

Speel het CO₂-reductiespel

document icon Created with Sketch. PDF
Download

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl