CO₂-reductie Leiden

38% CO2-reductie Leidse regio 2018

In de Leidse regio (delen van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest) zagen we in 2018 een kleine verbetering van de CO2-reductie. In afwachting van de komst van de warmteleiding vanuit het Rotterdamse havengebied, was de Uniper-centrale aan de Langegracht onveranderd de warmtebron voor deze regio.

CO2-resultaat warmtenet Leidse regio

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in de Leidse regio 15.689 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden.
Er zouden 8 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 784.450 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan zijn dat 9.806 huizen met zonnepanelen.

 

15.689 ton CO2-uitstoot staat voor:

Windmolens.svg

8 grote windturbines van 2 MW

Bomen.svg

Een bos met 784.450 bomen

Zonnepanelen-VF.svg

9.806 huizen met zonnepanelen

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Leiden

Warmte uit Rotterdam vertraagd

De start van de aanleg van de leiding vanuit Rotterdam, waarvoor in 2017 de handtekeningen zijn gezet, heeft circa 11 maanden vertraging opgelopen. Daardoor wordt de oorspronkelijk afgesproken datum van 1 januari 2020 niet gehaald. De continuïteit van levering aan de aangesloten woningen en bedrijven loopt geen gevaar, maar we maken door de vertraging op korte termijn nog geen grote stappen in verdere CO2-reductie.

CO2-reductie in 2018

In 2018 sloten we een overeenkomst met woningcorporatie Portaal en een aantal Verenigingen van Eigenaren voor de hercontractering van 900 woningen verdeeld over 12 flatgebouwen. Dit helpt mee aan de ambitie van Leiden om in 2050 geen aardgasgebonden woningen meer te hebben. Uitgangspunt was wel de afspraak en het vooruitzicht dat de beoogde CO2-reductie zal worden gerealiseerd wanneer de restwarmte uit Rotterdam een feit is. De overeenkomst met Portaal en de VvE’s is in samenspraak met bewoners van de grond gekomen.

Verder verduurzamen

Ondertussen kijken we ook naar andere mogelijkheden om het warmtenet verder te verduurzamen. Samen met burgerinitiatief Energiek Poelgeest onderzoeken we of aquathermie (warmte uit oppervlaktewater) hierin een rol kan spelen. Een verkenning met diverse partijen moet een beeld geven van de technische mogelijkheden, de kosten en natuurlijk de verwachte milieuprestatie.

Trends en events

We zien in 2018 een tijdelijke terugval van 529 woningequivalenten, die ontstaat doordat enkele flats van Portaal in de Merenwijk een andere, al bestaande warmtevoorziening hebben gekozen.

We hebben het warmteleveringscontract met het Leids Universitair Medisch centrum verlengd. Met een aansluitvermogen van 12 MW is het LUMC goed voor zo’n 6% van het totale aangesloten vermogen in Leiden.

Aan de wijkraad van Stevenshof hebben we een rondleiding gegeven in ons wijkstation in Stevenshof. Met bewoners en klanten spraken we over tarieven, comfort van stadswarmte en de verwachte toekomst van de warmtelevering in Leiden.

Waar leveren we warmte

In Leiden zelf staan de meeste woningen en bedrijven die zijn aangesloten op het warmtenet. De wijken Stevenshof, Roomburg en Nieuw-Leyden zijn 100 procent op stadswarmte. Ook zijn veel bedrijven en instellingen op het Bio Science Park afnemer van stadswarmte. In Oegstgeest is de wijk Poelgeest geheel aangesloten op het warmtenet. Verder hebben een aantal flats en bedrijven op De Baanderij in Leiderdorp een verbinding op het stadswarmtenet.

 

Regio kaart Leiden

Storing?

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Leiden

  • Aantal woningequivalenten: 22.171 in 2018

  • Totaal: 8.799 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 191 aansluitingen

  • LUMC: warmtelevering verlengd

  • Naturalis: nieuwe aansluiting voor verbouwing

  • Stevenshof: rondleiding wijkraad