Een familie in Ede

83% CO2-reductie Ede 2018

In de Edese wijk Kernhem is de warmte afkomstig van verbranding van biomassa uit lokaal snoeihout, en daardoor zeer milieuvriendelijk. Ede is weliswaar niet een strategische groeigebied voor de Vattenfall-warmtenetten, maar heeft wel een van de schoonste warmtenetten in het land.

CO2-resultaat warmtenet Ede

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Ede-Kernhem 2.249 ton CO2-uitstoot vermeden. Om je een beeld te geven, laten we zien wat je voor dezelfde hoeveelheid CO2 kunt doen. Een gemiddeld huishouden kan 5.372 keer douchen per jaar. Vergelijken we het met op gas koken, dan kunnen er 7.094.944 maaltijden gekookt worden per jaar. En 1.074 huizen worden een jaar lang verwarmd.

 

2.249 ton CO2-uitstoot staat voor:

Douchen-VF.svg

5.372 aantal keer douchen

Koken.svg

7.094.944 aantal keer koken

Kachel.svg

1.074 aantal verwarmde huizen

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Man aan het snoeien

Schone warmte voor Kernhem

Ons netgedeelte volgt de groei die voor de wijk Kernhem (Vlek B oost) is voorzien. We verwachten hier in 2020 en 2021 nog ongeveer 157 woningen aan te sluiten. Warmtebedrijf Ede heeft zelf wel plannen voor verdere uitbreiding van het warmtenetwerk. De ambitie is om te groeien tot 20.000 aansluitingen (omgerekend naar woningen).

Waar leveren we warmte

Onze klanten met stadswarmte in Ede bevinden zich in de wijk Kernhem.

Regio kaart Ede

Warmtebedrijf Ede geeft in een filmpje uitleg over hoe ze met behulp van biomassa zorgen voor een schoon warmtenet.

Bekijk de video

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Ede

  • Aantal woningequivalenten: 1.450 in 2018

  • Totaal: 1.398 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 4 aansluitingen