Vrouw staat op bouwplaats | Vattenfall

79% CO₂-reductie Arnhem, Duiven en Westervoort 2018

Het warmtenet in de Arnhemse regio behoort al enkele jaren tot de schoonste in Nederland. In 2018 was dit niet anders. Maar we blijven werken aan verdere verduurzaming. Waarschijnlijk eind 2019 komt de biomassacentrale van Veolia in gebruik, die ook warmte aan ons warmtenet kan leveren. Een belangrijke stap op weg naar volledig groene warmte!

CO₂-resultaat warmtenet Arnhem

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Arnhem, Duiven en Westervoort 35.486 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 17 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 1.774.300 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 22.179 huizen met zonnepanelen.

35.486 ton CO₂-uitstoot staat voor:

Douchen-VF.svg

17 windturbines op land

Koken.svg

1.774.300 bomen in een bos

Kachel.svg

22.179 huizen met zonnepanelen

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket
Mannen aan het werk

Resultaat in 2018

Milieuvriendelijke warmte moet natuurlijk ook betrouwbaar en leveringszeker zijn. Dat zijn punten waar we al hoog op scoren, maar in 2018 hebben we zogenaamde calamiteitensturing geïmplementeerd. Hiermee zijn wij nog beter in staat om de warmtelevering na bijvoorbeeld een grote stroomstoring zo snel mogelijk te herstellen.

Meer over CO2-reductie

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

CO₂-reductie in 2018

Winkelcentrum Kronenburg was qua nieuwe aansluitingen een hoogtepunt in 2018. Met de aansluiting op stadswarmte hielpen we Kronenburg aan een jaarlijkse CO2-reductie van 85%. Daarmee werd het een van de duurzaamste winkelcentra in Nederland. Samen met het winkelcentrum, de gemeente en andere duurzaam actieve partijen vierden we dat op 10 oktober 2018 met een publieksevent onder de naam Het Groene Plein.

Kastelenflats

De zogenaamde ‘kastelenflats’ aan de Groningensingel waren kort daarvoor ook al voorzien van een aansluiting op ons warmtenet. De kastelenflats laten zien dat stadswarmte zich meer en meer concentreert op bestaande bouw. Nieuwbouw binnen de stad Arnhem vinden we vooral nog in Schuytgraaf en Presikhaaf en op diverse kleinere projecten binnen de bestaande bebouwing, in bijvoorbeeld het centrum van de stad.

Trends en events

We zijn gestart met de aanleg van de uitbreiding van het warmtenet door de wijk Immerloo. Hier worden zes flats met in totaal 685 woningen aangesloten.

Kwaliteitsverklaring voor Arnhem

Heb je een kwaliteitsverklaring nodig? Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk de kwaliteitsverklaringen van Arnhem op de BCRG website.

Lees de verklaring (PDF)

Waar leveren we warmte?

De warmte in dit gebied wordt afgenomen in Arnhem-centrum en in de wijken Schuytgraaf en Presikhaaf (totaal 5.475 woningen). In Duiven en Westervoort zijn 9.436 woningen aangesloten op het stadwarmtenet.

Waar leveren we energie in Arnhem?

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Arnhem, Duiven en Westervoort

  • Aantal woningequivalenten: 24.865 in 2018

  • Groei: 1.001 woningequivalenten

  • Totaal: 14.893 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 289 aansluitingen

  • Arnhem: winkelcentrum Kronenburg aangesloten

  • Arnhem: start aanleg warmtenet Immerloo