CO₂-resultaat warmtenet Amsterdam zuid en oost

Met stadswarmte en duurzame koeling van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam zuid en oost 51.758 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer. Het is 294.080 uren vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan zouden dat er 4.760.144 passagiers van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. En je zou er met een auto 431.316.667 kilometers voor moeten rijden.

51.758 ton CO₂-uitstoot staat voor:

0
Aantal uren vliegen per passagier

0
Aantal treinreizigers Amsterdam - Parijs

0
Aantal kilometers rijden

Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Route naar CO₂-vrije warmte

Een ontwikkeling richting CO2-vrije warmte is de geplande bouw van een biomassacentrale op het terrein van de centrale in Diemen. De biomassa wordt uitsluitend ingezet voor warmteproductie. Doordat alleen afvalhout van duurzame bosbouw wordt gebruikt, zal de te produceren warmte volledig CO2-vrij zijn.

CO₂-reductie in 2018

Een reeds langer lopend project dat tot meer verduurzaming leidt is de South Connection: het warmtenet van Westpoort Warmte in Amsterdam noord en west wordt aan dat van Vattenfall in zuid en oost gekoppeld. Dit vergroot de bedrijfszekerheid en biedt straks de mogelijkheid om milieuvriendelijke afvalwarmte in een ruimer gebied in te zetten.

Warmte van datacenters

Op weg naar verdere verduurzaming onderzoeken we op welke manier we warmte van datacenters optimaal kunnen inzetten. Een pilotproject met Equinix start waarschijnlijk in 2020. Aandachtspunt daarbij is dat dit warmte is van een lagere temperatuur dan gebruikelijk. Extra maatregelen zijn dan nodig op het gebied van isolatie en warmwaterbereiding.

Groeiende vraag

In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van warmteoverdrachtstation Hakfort. Na voltooiing zullen zo’n 20.000 woningen in de H-buurt, Gein en Holendrecht hiervandaan hun warmte krijgen. We merken dat de vraag naar een aansluiting op het warmtenet groeiend is. Uiteraard proberen we hier zo veel mogelijk aan tegemoet te komen, maar soms is een langere wachttijd onvermijdelijk. Met dochterbedrijf Feenstra helpen we dan onder andere VvE’s met bijvoorbeeld huurketels of onderhoudscontracten.

Trends en events

In 2018 zijn we gestart met de uitbreiding (10 MW erbij) van het warmteoverdrachtstation Gaasperplas. De betrouwbaarheid van de warmtelevering en de groeicapaciteit zullen hierdoor verder toenemen.

We zijn blij dat we project Valley (de groene stad) aan de Zuidas hebben gecontracteerd voor warmtelevering. Een groene blikvanger!

De levering van duurzame koude maakt een groei door, die een upgrade naar zwaardere koelinstallaties vereist. Dit gebeurt momenteel in beide koudecentrales, in Zuidoost en aan de Zuidas.

Amsterdam

Ontwikkelingen in Amsterdam zuid en oost

Kwaliteitsverklaring voor Amsterdam zuid en oost

Heb je een kwaliteitsverklaring nodig? Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk de kwaliteitsverklaringen van Amsterdam Zuid en Oost op de BCRG website.

Lees verklaring voor warmtenet (pdf)

Lees verklaring voor koudenet Zuidoost (pdf)

Lees verklaring voor koudenet Zuidas (pdf)

Waar leveren we warmte

Vattenfall levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen

Onze regio's

...

Kijk of je in een buurt woont met stadsverwarming of in een omgeving waar je kans maakt om aan te sluiten op het bestaande warmtenet.

Doe de postcodecheck
Zeeburgereiland

Zeeburgereiland

Warmteleiding krijgt plek onder waterbodem.

Bekijk de video

Centrale Diemen

Centrale Diemen

  • Bouwjaar: 1995 (Eenheid 33) en 2013 (Eenheid 34)
  • Brandstof: gas
  • Type: warmtekrachtcentrale
  • Vermogen: 615 MWth

Meer informatie

Koudecentrale Zuidas

Koudecentrale Zuidas

  • Bouwjaar: 2006
  • Bron: water uit Nieuwe Meer
  • Vermogen: 75 MW
Koudecentrale Zuidoost

Koudecentrale Zuidoost

  • Bouwjaar: 2010
  • Bron: water uit Ouderkerkerplas
  • Vermogen: 60 MW

Is stadswarmte in jouw buurt mogelijk?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl