Gaasperplas in Amsterdam | Vattenfall

47% CO2-reductie Amsterdam-Zuid en -Oost 2018

Door werkzaamheden aan de hoofdtransportleiding tussen Diemen en Gaasperplas was de verbetering van het CO2-reductieresultaat in Amsterdam zuid en zuidoost over 2018 iets minder dan verwacht. Dit komt omdat gedurende de maanden juli tot en met oktober een deel van het leveringsgebied warmte kreeg uit tijdelijke gas- en gasolie-gestookte ketels, die niet het milieurendement halen van de permanente warmtevoorziening.

CO2-resultaat warmtenet Amsterdam-Zuid en -Oost

Met stadswarmte en duurzame koeling van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam-Zuid en -Oost 51.758 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer. Het is 294.080 uren vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan zouden dat er 4.760.144 passagiers van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. En je zou er met een auto 431.316.667 kilometers voor moeten rijden.

51.758 ton CO2-uitstoot staat voor:

Douchen-VF.svg

2.94.080 vlieguren

Koken.svg

4.760.144 treinreizigers Amsterdam - Parijs

Kachel.svg

431.316.667 gereden kilometers

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Amsterdam Bijlmer | Vattenfall

Route naar CO2-vrije warmte

Een ontwikkeling richting CO2-vrije warmte is de geplande bouw van een biomassacentrale op het terrein van de centrale in Diemen. De biomassa wordt uitsluitend ingezet voor warmteproductie. Doordat alleen afvalhout van duurzame bosbouw wordt gebruikt, zal de te produceren warmte volledig CO2-vrij zijn.

CO2-reductie in 2018

Een reeds langer lopend project dat tot meer verduurzaming leidt is de South Connection: het warmtenet van Westpoort Warmte in Amsterdam noord en west wordt aan dat van Vattenfall in zuid en oost gekoppeld. Dit vergroot de bedrijfszekerheid en biedt straks de mogelijkheid om milieuvriendelijke afvalwarmte in een ruimer gebied in te zetten.

Warmte van datacenters

Op weg naar verdere verduurzaming onderzoeken we op welke manier we warmte van datacenters optimaal kunnen inzetten. Een pilotproject met Equinix start waarschijnlijk in 2020. Aandachtspunt daarbij is dat dit warmte is van een lagere temperatuur dan gebruikelijk. Extra maatregelen zijn dan nodig op het gebied van isolatie en warmwaterbereiding.

Groeiende vraag

In 2018 zijn we gestart met de ontwikkeling van warmteoverdrachtstation Hakfort. Na voltooiing zullen zo’n 20.000 woningen in de H-buurt, Gein en Holendrecht hiervandaan hun warmte krijgen. We merken dat de vraag naar een aansluiting op het warmtenet groeiend is. Uiteraard proberen we hier zo veel mogelijk aan tegemoet te komen, maar soms is een langere wachttijd onvermijdelijk. Met dochterbedrijf Feenstra helpen we dan onder andere VvE’s met bijvoorbeeld huurketels of onderhoudscontracten.

Trends en events

In 2018 zijn we gestart met de uitbreiding (10 MW erbij) van het warmteoverdrachtstation Gaasperplas. De betrouwbaarheid van de warmtelevering en de groeicapaciteit zullen hierdoor verder toenemen.

We zijn blij dat we project Valley (de groene stad) aan de Zuidas hebben gecontracteerd voor warmtelevering. Een groene blikvanger!

De levering van duurzame koude maakt een groei door, die een upgrade naar zwaardere koelinstallaties vereist. Dit gebeurt momenteel in beide koudecentrales, in Zuidoost en aan de Zuidas.

Kwaliteitsverklaring voor Amsterdam-Zuid en -Oost

Heb je een kwaliteitsverklaring nodig? Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk de kwaliteitsverklaringen van Amsterdam-Zuid en -Oost op de BCRG website.

Lees verklaring voor warmtenet

Lees verklaring voor koudenet Zuidoost

Lees verklaring voor koudenet Zuidas

Waar leveren we warmte?

Vattenfall levert in Amsterdam stadswarmte en gedeeltelijk koude in de gebieden Zuideramstel, Buitenveldert, Stadionbuurt, Zuidoost, Amstelkwartier, De Omval en IJburg. Ook wordt warmte geleverd aan afnemers in Diemen

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Amsterdam-Zuid en -Oost

  • Aantal woningequivalenten: 41.040 in 2018 (inclusief koudelevering)

  • Groei: 1.476 woningequivalenten

  • Totaal: 18.021 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 266 aansluitingen

  • Gaasperplas: start uitbreiding WOS Gaasperplas

  • Bijlmermeer en Amsterdamse Poort: nieuwe leidingnetten

  • Zuidas: project Valley gecontracteerd

  • Koude: Verzwaring koelinstallaties in koudecentrales