CO₂-resultaat warmtenet Amsterdam

Met stadswarmte en duurzame koeling van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam 79.762 ton CO2-uitstoot vermeden. De resultaten van de kleinschalige warmte-krachtinstallaties die over Amsterdam verspreid staan, zijn hierin meegenomen. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer.


Er zouden 724.413 passagiers van Amsterdam naar Barcelona kunnen vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan zouden dat er 7.335.651 passagiers van Amsterdam naar Parijs kunnen reizen. En je zou er met een auto 664.683.333 kilometers voor moeten rijden.

79.762 ton CO₂-uitstoot staat voor:

0
Aantal vliegtuigpassagiers Amsterdam - Barcelona

0
Aantal treinreizigers Amsterdam - Parijs

0
Aantal kilometers rijden

Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Pijler voor transitie

De gemeente Amsterdam zet in op aardgasvrij. De ambitie om in 2040 niet minder dan 230.000 woningen op het stadswarmtenet aangesloten te hebben is fors: het gaat om 40 procent van de bebouwing van de stad. Daarmee zijn warmtenetten een belangrijke pijler om de klimaatdoelstellingen van de gemeente binnen bereik te brengen.

CO₂-reductie in 2018

Een project dat al langere tijd in voorbereiding is en tot meer verduurzaming gaat leiden is de South Connection: het warmtenet van Westpoort Warmte in Amsterdam noord en west wordt aan dat van Vattenfall in zuid en oost gekoppeld. Dit vergroot de bedrijfszekerheid en biedt straks de mogelijkheid om milieuvriendelijke afvalwarmte in een ruimer gebied in te zetten. In 2019 wordt gestart met de aanleg.  

Green Deal Amsterdam

Voor buurten en collectieven waar stadsverwarming de best passende oplossing is helpen we zo veel mogelijk mee aan de toegankelijkheid. Binnen de Green Deal Amsterdam zoeken we met partners naar creatieve mogelijkheden voor met name de bestaande bouw. De toegenomen aandacht vraagt in operationele zin veel, van zowel de gemeente als Vattenfall. Om de verwachte groei te kunnen realiseren hebben we zo’n 50 nieuwe medewerkers in vooral operationele functies in dienst genomen. 

Amsterdam Pekmanmarkt
Amsterdam Pekmanmarkt

Ontwikkelingen in Amsterdam

 • Aantal woningequivalenten: 86.045 in 2018
 • Groei: 6.357 woningequivalenten
 • Aangesloten woningen: 41.487 totaal
 • Grootverbruik: 590 aansluitingen

Waar leveren we warmte?

Onze regio's

...

Kijk of je in een buurt woont met stadsverwarming of in een omgeving waar je kans maakt om aan te sluiten op het bestaande warmtenet.

Doe de postcodecheck
Afvalenergiecentrale AEB

Afvalenergiecentrale AEB

 • Bouwjaar: 1993
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 100 MWth (21.000 woningen)

Naar de website van AEB Amsterdam

Stadswarmte voor Zeeburgereiland

Stadswarmte voor Zeeburgereiland

Warmteleiding krijgt plek onder waterbodem.

Bekijk de video

Centrale Diemen

Centrale Diemen

 • Bouwjaar: 1995 (Eenheid 33) en 2013 (Eenheid 34)
 • Brandstof: gas
 • Type: warmtekrachtcentrale
 • Vermogen: 615 MWth

Meer informatie

Koudecentrale Zuidas

Koudecentrale Zuidas

 • Bouwjaar: 2006
 • Bron: water uit Nieuwe Meer
 • Vermogen: 75 MW
Koudecentrale Zuidoost

Koudecentrale Zuidoost

 • Bouwjaar: 2010
 • Bron: water uit Ouderkerkerplas
 • Vermogen: 60 MW

Is stadswarmte in jouw buurt mogelijk?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2017 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl