Woonboot in Amsterdam | Vattenfall

49% CO2-reductie Amsterdam 2018

De CO2-reductie door stadswarmte en duurzame koude in Amsterdam heeft helaas niet hetzelfde niveau gehaald als in 2017. De procentuele terugval is geheel toe te schrijven aan twee onvoorziene omstandigheden: herstelwerkzaamheden in Zuidoost en gedurende langere tijd een gewijzigde bedrijfsvoering bij Westpoort Warmte. In de beide deelrapporten van deze gebieden staat een nadere toelichting.

CO2-resultaat warmtenet Amsterdam

Met stadswarmte en duurzame koeling van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Amsterdam 79.762 ton CO2-uitstoot vermeden. De resultaten van de kleinschalige warmte-krachtinstallaties die over Amsterdam verspreid staan, zijn hierin meegenomen. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer.

79.762 ton CO2-uitstoot staat voor:

Douchen-VF.svg

724.413 aantal vliegtuigpassagiers Amsterdam - Barcelona

Koken.svg

7.335.651 aantal reizigers Amsterdam - Parijs

Kachel.svg

664.683.33 aantal kilometers rijden

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket
Kinderen in Amsterdam Zuid

Pijler voor transitie

De gemeente Amsterdam zet in op aardgasvrij. De ambitie om in 2040 niet minder dan 230.000 woningen op het stadswarmtenet aangesloten te hebben is fors: het gaat om 40 procent van de bebouwing van de stad. Daarmee zijn warmtenetten een belangrijke pijler om de klimaatdoelstellingen van de gemeente binnen bereik te brengen.

Aardgasvrij in Amsterdam

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

CO2-reductie in 2018

Een project dat al langere tijd in voorbereiding is en tot meer verduurzaming gaat leiden is de South Connection: het warmtenet van Westpoort Warmte in Amsterdam noord en west wordt aan dat van Vattenfall in zuid en oost gekoppeld. Dit vergroot de bedrijfszekerheid en biedt straks de mogelijkheid om milieuvriendelijke afvalwarmte in een ruimer gebied in te zetten. In 2019 wordt gestart met de aanleg.

Green Deal Amsterdam

Voor buurten en collectieven waar stadsverwarming de best passende oplossing is helpen we zo veel mogelijk mee aan de toegankelijkheid. Binnen de Green Deal Amsterdam zoeken we met partners naar creatieve mogelijkheden voor met name de bestaande bouw. De toegenomen aandacht vraagt in operationele zin veel, van zowel de gemeente als Vattenfall. Om de verwachte groei te kunnen realiseren hebben we zo’n 50 nieuwe medewerkers in vooral operationele functies in dienst genomen.

Waar leveren wij warmte in Amsterdam

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Amsterdam

  • Aantal woningequivalenten: 86.045 in 2018

  • Groei: 6.357 woningequivalenten

  • Aaneengesloten woningen: 41.487 totaal

  • Grootverbruik: 590 aansluitingen