Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 30.970 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat 30.970 ton maar een getal is. Om je een beeld te geven waar het voor staat, vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer. Het staat voor 281.275 passagiers die van Amsterdam naar Barcelona vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan reizen er 2.848.288 passagiers van Amsterdam naar Parijs. En met een auto rij je er 258.083.333 kilometers mee.

30.970 ton CO₂-uitstoot staat voor:

0
Aantal vliegtuigpassagiers

0
Aantal treinreizigers

0
Aantal gereden kilometers

Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Slim omgegaan met overschot stoom

De kleine terugval in CO2-reductie is een gevolg van de tijdelijke niet-beschikbaarheid van een van de turbines waarmee AEB Amsterdam elektriciteit opwekt. Dit veroorzaakte een overschot aan stoom uit de verbrandingsinstallatie, die wél is gebruikt voor de warmtevoorziening. Dit leidt volgens de gebruikte norm tot een lagere milieuwaardering. Slim omgaan met beschikbare stoom won het hier van de normeringsregels.

CO₂-reductie in 2018

Bio-energie tussenstap in transitie
Westpoort Warmte bereidt zich voor op een stabiel duurzame warmtevoorziening. In het oog springen de bouw van de biomassacentrale van AEB aan de Petroleumhavenweg en de centrale van Bio Energy Netherlands naast het terrein van AEB Amsterdam.  Deze investeringen garanderen in de transitiefase naar een aardgasvrij Amsterdam een duurzame levering van stadswarmte aan klanten.

Amsterdam City Deal
Een stuwende factor op weg naar aardgasvrij is de Amsterdam City Deal. Verschillende betrokken partijen bundelen hun krachten om visies en plannen om te zetten in concrete projecten. De overgang van de Gentiaanbuurt op stadswarmte is daar een eerste voorbeeld van.

Lage temperatuur
We onderzoeken de mogelijkheden van lagetemperatuurwarmtenetten. Deze zijn vooral interessant voor nieuwe en/of zeer goed geïsoleerde woningen en maken het gebruik van nieuwe bronnen als datacenters en restwarmte van de industrie mogelijk. 

Trends en events

Onder de naam Ricardo Residences worden 365 woningen gerealiseerd in het oude IBM-gebouw aan de David Ricardo Straat in de Riekerpolder in Nieuw-West. Ze krijgen allemaal stadswarmte in een, voor Westpoort Warmte, nieuw leveringsgebied. Dit gebied heeft zeker méér kansen voor toekomstige aansluitingen in de bestaande bouw.

Koopman Car Terminals neemt stadswarmte af, die afkomstig is van de biovergistingsinstallatie van Orgaworld, twee kilometer verderop. Een voorbeeld van hoe we vraag en aanbod van groene warmte als green matchmaker bij elkaar brengen –en ook nog een innovatief leidingsysteem gebruiken.

Ontwikkelingen in Amsterdam noord en west

 • Aantal woningequivalenten: 30.465 eind 2018
 • Groei: 4.646 woningequivalenten
 • Totaal: 14.898 aangesloten woningen
 • Grootverbruik: 249 aansluitingen
 • Pontsteigergebouw in Houthaven: 360 woningen aangesloten
 • Oude IBM-gebouw: 365 woningaansluitingen
 • Koopman Car Terminal: Groene warmte Orgaworld

Waar leveren we warmte?

Westpoort Warmte levert warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.

Onze regio's

...

Kijk of je in een buurt woont met stadsverwarming of in een omgeving waar je kans maakt om aan te sluiten op het bestaande warmtenet.

Doe de postcodecheck
Afvalenergiecentrale AEB

Afvalenergiecentrale AEB

 • Bouwjaar: 1993
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 100 MWth (21.000 woningen)

Naar de website van AEB Amsterdam

Is stadswarmte in jouw buurt mogelijk?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2018 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl