57% CO₂-reductie in Almere in 2019

De reductie van CO₂ in Almere laat in het voorbije jaar een lichte groei zien. Van 54% in 2018 naar 57% in 2019. De geleverde warmte is restwarmte en CO₂-vrije warmte uit de rookgassenkoelinstallaties van de warmtekrachtcentrales in Diemen, inclusief de warmtebuffer. Een klein deel (4%) komt van gasgestookte ketels van de hulpwarmtecentrales en van het Zoneiland.

CO₂-reductie warmtenet Almere

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Almere 67.774 ton CO₂-uitstoot vermeden. Ter vergelijking: dat is ongeveer de hoeveelheid CO₂-uitstoot die 34 windmolen van 2 MW gedurende een jaar kunnen verminderen.

Voorbereiding op verduurzaming

We zijn vastberaden een verdere verduurzaming van het warmtenet mogelijk te maken. Daarom onderzoeken we onder meer de mogelijkheid van hybride stadswarmtenetten. Daarbij worden een warmtenet en een WKO met elkaar gecombineerd.

Vertraging in nieuwbouw

Samen met bureau Greenvis bereiden we een warmtenet voor 8.500 woningen in Almere Haven voor. Zo kunnen deze huizen op termijn aardgasvrij worden. Op korte termijn geldt dat de groei van het aantal nieuwe woningen vertraging ondervindt. Dat is het gevolg van de PFAS-, de stikstof- en mogelijk de coronacrisis.

Percentage CO2-reductie per stadsdeel t.o.v. HR-ketels

Almere Stad 51%
Almere Noorderplassen West 66% 
Almere Poort (inclusief 3% groene stroom uit GVO's) 100%

 

 

Het warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht?  We geven je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte. Bekijk hier welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt in alle afzonderlijke warmtenetten, en voor welk percentage.

Bekijk het warmte-etiket

Cijfers warmtenet Almere in 2019

Aantal woningequivalenten: 68.367

Groei: 734 woningequivalenten 

Totaal: 51.656 aangesloten woningen 

Grootverbruik: 709 aansluitingen

Productie Zoneiland: 8.556 GJ voor Noorderplassen West 

Waar leveren we warmte in Almere?

Warmtenet Almere

De toekomst van warmtenet Almere

Het warmtenet van Almere vormt samen met het warmtenet van Diemen en Amsterdam Zuid en Oost één integraal warmtenet. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

De routekaart van Almere

Kwaliteitsverklaring voor Almere

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deel deze pagina

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?