Vrouw staat op bouwplaats | Vattenfall

54% CO2-reductie Almere 2018

De reductie van CO2-uitstoot door stadswarmte in Almere laat in 2018 een positieve ontwikkeling zien. De zonnige zomer leidde tot een recordopbrengst van het Zoneiland Almere. De zonnecollectoren hier produceerden samen 10.369 GJ aan warmte.

CO2-resultaat warmtenet Almere

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Almere 65.282 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien waar dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot voor staat in huishoudelijk gebruik. Een gemiddeld huishouden kan 155.932 keer douchen per jaar, 31.186 huizen worden een jaar lang verwarmd. Vergelijken we het met op gas koken, dan kunnen er 205.945.808 maaltijden gekookt worden per jaar.

65.282 ton CO₂-uitstoot staat voor:

Douchen-VF.svg

17 windturbines op land

Koken.svg

1.774.300 bomen in een bos

Kachel.svg

22.179 huizen met zonnepanelen

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket
Mensen wandelen aan het water bij windmolens

Verschillen per stadsdeel

Milieuvriendelijke warmte moet natuurlijk ook betrouwbaar en leveringszeker zijn. Dat zijn punten waar we al hoog op scoren, maar in 2018 hebben we zogenaamde calamiteitensturing geïmplementeerd. Hiermee zijn wij nog beter in staat om de warmtelevering na bijvoorbeeld een grote stroomstoring zo snel mogelijk te herstellen.

Meer over co2-reductie

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Percentage CO₂-reductie per stadsdeel t.o.v. HR-ketels

Almere Stad 49%
Almere Noorderplassen West 63%
Almere Poort (inclusief 3% groene stroom uit GVO's) 100%

CO2-reductie in 2018

In mei 2018 is de Warmtevisie van Almere goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze Warmtevisie voorziet voor delen van Almere Haven en Almere Buiten ook in de aanleg van stadswarmte. Deze stadswarmte zal dan zo veel mogelijk zonder fossiele brandstoffen worden opgewekt, bijvoorbeeld met biomassa. Uiterlijk in 2050 moeten alle warmtevoorzieningen fossielvrij zijn.

Een belangrijke optie voor een toekomstige fossielvrije warmteopwek is mogelijk ultradiepe geothermie. Wij zijn actief betrokken bij onderzoek naar de kansen van deze innovatieve bron. Daarmee kan op termijn op grote schaal duurzame warmte worden geleverd.

In algemene zin is in Almere merkbaar dat er langzaam meer erkenning ontstaat voor de verduurzaming en CO2-reductie die met stadswarmte bereikt wordt. Het wordt ook duidelijker dat er voor de woningen die al op stadswarmte zijn aangesloten geen ‘van gas los’-verbouwing nodig is.

Trends en events

Het Zoneiland Almere noteerde, met dank aan de bijzonder zonnige lente en zomer, een recordproductie van 10.369 GJ in 2018. De zonnecollectoren van het Zoneiland zijn goed voor ongeveer 10 procent van de warmtebehoefte in de wijk Noorderplassen West.

In Almere hebben we enkele malen te maken gehad met grotere storingen in de elektriciteitsvoorziening, die zorgden voor onderbrekingen in de warmtelevering. Na herstel van de stroomvoorziening duurt het vaak nog even voordat ook het warmtenet weer 100 procent functioneert.

Kwaliteitsverklaring voor Almere

Heb je een kwaliteitsverklaring nodig? Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk de kwaliteitsverklaringen van Almere op de BCRG website.

Lees de verklaring (PDF)

Waar leveren we warmte?

De warmte in dit gebied wordt afgenomen in Arnhem-centrum en in de wijken Schuytgraaf en Presikhaaf (totaal 5.475 woningen). In Duiven en Westervoort zijn 9.436 woningen aangesloten op het stadwarmtenet.

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Almere

  • Aantal woningequivalenten: 67.633 in 2018

  • Groei: 1.066 woningequivalenten

  • Totaal: 50.870 aangesloten woningen

  • Grootverbruik: 289 aansluitingen

  • Almere: recordproductie van 10.367 GJ voor Zoneiland

  • Almere: stroomstoringen oorzaak warmteonderbrekingen