CO₂-resultaat warmtenet Almere

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Almere 65.282 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien waar dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot voor staat in huishoudelijk gebruik. Een gemiddeld huishouden kan 155.932 keer douchen per jaar, 31.186 huizen worden een jaar lang verwarmd. Vergelijken we het met op gas koken, dan kunnen er 205.945.808 maaltijden gekookt worden per jaar.

65.282 ton CO₂-uitstoot staat voor:

0
Aantal keer douchen per huishouden

0
Aantal verwarmde huizen

0
Aantal gekookte maaltijden

Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Percentage CO₂-reductie per stadsdeel t.o.v. HR-ketels

 

Almere Stad 49%
Almere Noorderplassen West  63%
Almere Poort (inclusief 3% groene stroom uit GVO's) 100%

 

Verschillen per stadsdeel

Gecombineerd voor alle stadsdelen is de CO2-reductie in Almere in 2018 toegenomen met 3%. In Almere Stad verbeterde de CO2-prestatie. In Almere Noorderplassen West werden de extra zonuren in 2018 verzilverd met extra CO2-vermindering. Almere Poort kwam opnieuw uit op 100% CO2-reductie. De elektriciteit die we hier voor pompenergie gebruiken is volledig vergroend.

CO₂-reductie in 2018

In mei 2018 is de Warmtevisie van Almere goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze Warmtevisie voorziet voor delen van Almere Haven en Almere Buiten ook in de aanleg van stadswarmte. Deze stadswarmte zal dan zo veel mogelijk zonder fossiele brandstoffen worden opgewekt, bijvoorbeeld met biomassa. Uiterlijk in 2050 moeten alle warmtevoorzieningen fossielvrij zijn.

Een belangrijke optie voor een toekomstige fossielvrije warmteopwek is mogelijk ultradiepe geothermie. Wij zijn actief betrokken bij onderzoek naar de kansen van deze innovatieve bron. Daarmee kan op termijn op grote schaal duurzame warmte worden geleverd.

In algemene zin is in Almere merkbaar dat er langzaam meer erkenning ontstaat voor de verduurzaming en CO2-reductie die met stadswarmte bereikt wordt. Het wordt ook duidelijker dat er voor de woningen die al op stadswarmte zijn aangesloten geen ‘van gas los’-verbouwing nodig is.

Trends en events

Het Zoneiland Almere noteerde, met dank aan de bijzonder zonnige lente en zomer, een recordproductie van 10.369 GJ in 2018. De zonnecollectoren van het Zoneiland zijn goed voor ongeveer 10 procent van de warmtebehoefte in de wijk Noorderplassen West.

In Almere hebben we enkele malen te maken gehad met grotere storingen in de elektriciteitsvoorziening, die zorgden voor onderbrekingen in de warmtelevering. Na herstel van de stroomvoorziening duurt het vaak nog even voordat ook het warmtenet weer 100 procent functioneert.

Zoneiland Almere
Zoneiland Almere

Ontwikkelingen in Almere

 • Aantal woningequivalenten: 67.633 in 2018
 • Groei: 1.066 woningequivalenten
 • Totaal: 50.870 aangesloten woningen
 • Grootverbruik: 713 aansluitingen
 • Almere: recordproductie van 10.367 GJ voor Zoneiland
 • Almere: stroomstoringen oorzaak warmteonderbrekingen

Kwaliteitsverklaring voor Almere

Heb je een kwaliteitsverklaring nodig? Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk de kwaliteitsverklaringen van Almere op de BCRG website.

Lees verklaring (pdf)

Waar leveren wij warmte?

Onze regio's

...

Kijk of je in een buurt woont met stadsverwarming of in een omgeving waar je kans maakt om aan te sluiten op het bestaande warmtenet.

Doe de postcodecheck
Almere zoneiland

Almere zoneiland

 • Bouwjaar: 2010
 • Brandstof: zonlicht
 • Type: zonnecollectoren, 7.000m2
 • Capaciteit: 9.750 gigajoule (1 miljoen douchebeurten)

Meer informatie: Zoneiland

Hulpwarmtecentrale

Hulpwarmtecentrale

 • Bouwjaar: 1987
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 262 MWth

Is stadswarmte in jouw buurt mogelijk?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2018 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl