CO₂-resultaat warmtenet Rotterdam

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Rotterdam en Hoogvliet 11.147 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, waar het voor staat vergelijken we dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot met voorbeelden uit het verkeer.
Het staat voor 63.335 passagiers die van Rotterdam naar Barcelona vliegen. Vergelijken we dat met de trein, dan reizen er 428.730.769 passagiers van Rotterdam naar Parijs. En met een auto rij je er 92.891.667 kilometers mee.

11.147 CO₂-uitstoot staat voor:

0
Uren vliegen per passagier

0
Kilometers per treinreiziger

0
Kilometers auto

Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Gebiedsgerichte aanpak

Rotterdam bereidt zich – net als de rest van Nederland – voor op een aardgasvrije toekomst. Waar nodig en mogelijk dragen we daaraan bij met stadswarmte. Typisch voor Rotterdam is de Gebiedsgerichte aanpak. Daarbij spreken we met de woningcorporatie en de gemeente af dat een aantal aangewezen wijken of woongebouwen overgaat op stadswarmte. De fasering en uitvoering worden vervolgens organisch bepaald. Logische momenten van overgang zijn daarbij belangrijker dan papieren planningen, en ook technische keuzes staan niet vanaf het begin in beton gebeiteld.

CO₂-reductie in 2018

Met Woonstad sloten we in 2018 een overeenkomst voor 600 woningen in de wijk Pendrecht die we volgens dit concept gaan aansluiten. En ook met Woonbron kiezen we voor deze aanpak in deelgemeente IJsselmonde, waar we in de periode 2020 tot 2024 bijna 2.000 woningen op stadsverwarming gaan aansluiten.

Verdubbeling groei

Was de groei van het aantal aansluitingen relatief klein, in 2019 verwachten we hierin een verdubbeling. Onder meer in Pendrecht verwachten we dit jaar 132 woningen in de bestaande bouw aan te sluiten. De wijk Reijerdijk is aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van wijken. Samen met de gemeente zitten we in de voorbereidende fase daarvan.

Trends en events

Aan de Zuiderparkweg sloten we het gemeentekantoor aan. Dit is in Rotterdam-Zuid het eerste gemeentelijke kantoor in de bestaande bouw dat overgaat op stadsverwarming.

Sportdorp, Rotterdam
Sportdorp, Rotterdam

Ontwikkelingen in Rotterdam en Hoogvliet

  • Aantal woningequivalenten: 9.400 in 2018
  • Groei: 637 woningequivalenten
  • Totaal: 5.147 aangesloten woningen
  • Grootverbruik: 64 aansluitingen
  • Rotterdam: Gemeentekantoor Zuiderparkweg aangesloten

Kwaliteitsverklaring voor Rotterdam

Heb je een kwaliteitsverklaring nodig? Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. Bekijk de kwaliteitsverklaringen van Rotterdam op de BCRG website.

Lees verklaring (pdf)

Waar leveren we warmte

Vanaf de AVR in Rozenburg transporteert het Warmtebedrijf Rotterdam de restwarmte naar Hoogvliet en naar Rotterdam-Zuid. Het verdere transport en de distributie naar de aangesloten woningen en bedrijven is in handen van Nuon.

Onze regio's

...

Kijk of je in een buurt woont met stadsverwarming of in een omgeving waar je kans maakt om aan te sluiten op het bestaande warmtenet.

Doe de postcodecheck
AVR Rozenburg

AVR Rozenburg

  • Bouwjaar: 1972
  • Brandstof: afval en biomassa
  • Type: stoom-, warmte- en elektriciteitscentrale
  • Vermogen ingezet voor restwarmte:105 MWth

Ga naar de website van AVR

Is stadswarmte in jouw buurt mogelijk?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2018 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl