CO₂-resultaat warmtenet Nijmegen

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Nijmegen 7.266 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 4 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 363.300 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 4.541 huizen met zonnepanelen.

7.266 ton CO₂-reductie staat voor:

0
Grote windturbines van 2 MW

0
Bomen in een bos

0
Huizen met zonnepanelen

Warmte-etiket

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Stabiele reductie

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. Deze erkenning was mede te danken aan de brede inzet van milieuvriendelijke stadswarmte. In deze warmteregio hebben we voorgesorteerd op ontwikkelingen die tot verdere groei zullen leiden.

CO₂-reductie in 2018

We kijken uit naar de aanleg van een transportleiding die het stationsgebied geschikt maakt voor warmtelevering en die ook onderdeel zal zijn van het toekomstige ringnet. Samen met de gemeente, die de wijken Dukenburg en Hengstdal heeft aangewezen als eerste aardgasvrije wijken, onderzoeken we of en hoe warmtenetten een rol in de transitie kunnen spelen.

Nog niet bouwrijp

De groei in nieuwbouw concentreert zich grotendeels op het gebied Waalsprong en Waalfront. In 2018 nam het aantal nieuwe woningen minder hard toe, doordat de beschikbaarheid van bouwrijpe grond achterbleef bij de verwachtingen. Ook in 2019 zal dit nog van invloed zijn op de hoeveelheid op te leveren woningen. Pas in 2020 verwachten we hier een inhaalslag te kunnen gaan maken.

Circulair

Blij zijn we met de contractering van de afvalophaaldienst DAR voor de levering van stadswarmte. De DAR is een belangrijke schakel in de opwekcyclus van de Nijmeegse Warmte: zij brengen restafval uit de stad naar de ARN, waar het als grondstof voor stadswarmte dient. Elke afvalzak is goed voor zeven douchebeurten! Met de aansluiting op stadswarmte wordt de DAR volledig circulair.

Trends en events

De aansluiting van heftruckonderneming Hyster-Yale op stadswarmte is de eerste op het bedrijventerrein TPN West. De ligging van dit bedrijventerrein biedt reële kansen voor meer zakelijke klanten die op stadswarmte willen overgaan. De warmteleiding vanuit de ARN loopt er namelijk pal langs.

Lees meer over de keuze van Hyster-Yale (uit de Gelderlander)

Zinker warmtebuis
Zinker warmtebuis

Ontwikkelingen in Nijmegen

 • Aantal woningequivalenten: 6.187 in 2018
 • Groei: 458 woningequivalenten
 • Totaal: 5.846 aangesloten woningen
 • Nijmegen: Heftruckbedrijf Hyster-Yale aangesloten
 • Scholen en bedrijven: 10 aansluitingen

Waar leveren we warmte

Nijmegen-Waalsprong is de benaming van het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte geleverd. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Ten zuiden van de Waal bevindt zich Nijmegen-Waalfront, een toekomstig leveringsgebied.

Onze regio's

...

Kijk of je in een buurt woont met stadsverwarming of in een omgeving waar je kans maakt om aan te sluiten op het bestaande warmtenet.

Doe de postcodecheck
Hulpwarmtecentrale Pieter Wiersma

Hulpwarmtecentrale Pieter Wiersma

 • Bouwjaar: 2015
 • Brandstof: gas
 • Type: hulpwarmtecentrale
 • Vermogen: 40 MWth later uit te breiden naar 72 MWth
Afvalcentrale ARN Weurt

Afvalcentrale ARN Weurt

 • Bouwjaar: 1987
 • Brandstof: afval
 • Type: afvalenergiecentrale
 • Vermogen: 30 MWth

Naar de website van ARN

Is stadswarmte in jouw buurt mogelijk?

Bereken voor

Waarom reduceren?

Een teveel aan CO2 is een bedreiging voor het klimaat. Het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt een grote CO2-uitstoot. Met schonere en efficiëntere energiebronnen, zoals met warmtenetten, beperken we de uitstoot.

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

CO₂ Reductiecalculator

Behaald resultaat

Als jouw wooncomplex of wijk in 2018 op Stadswarmte was aangesloten (in plaats van losse HR-ketels), is daarmee 0 kg CO2-uitstoot bespaard. Dit is vergelijkbaar met de CO2-reductie van 0 zonnepanelen.

 
55
Zonnepanelen

CO₂-uitstoot reduceren, hoe werkt dat?

In ons spel zijn daar verschillende mogelijkheden voor. Soms heel moeilijk en soms verrassend eenvoudig. Voeg zelf duurzame bronnen toe en krijg inzicht in de impact en complexiteit. Bekijk wat er allemaal kan met een warmtenet en het effect van elke keuze.

Speel het CO₂-reductiespel

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons

088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl