CO₂-reductie Nijmegen

68% CO2-reductie Nijmegen in 2018

De CO2-reductie in Nijmegen is stabiel op hoog niveau gebleven. De warmte is afkomstig van de afvalenergiecentrale van ARN in Weurt en deze heeft goed gedraaid.

CO2-resultaat warmtenet Nijmegen

Met stadswarmte van Vattenfall hebben bewoners en bedrijven in Nijmegen 7.266 ton CO2-uitstoot vermeden. We begrijpen dat dit maar een getal is. Om je een beeld te geven, laten we zien hoeveel je nodig hebt aan alternatieven om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te vermijden. Er zouden 4 grote windturbines van 2 MW nodig zijn voor hetzelfde resultaat. Of een bos met 363.300 bomen over een jaar gemeten. Vergelijken we het met zonnepanelen, dan worden dat 4.541 huizen met zonnepanelen.


7.266 ton CO2-reductie staat voor:

Windmolens.svg

4 grote windturbines van 2 MW

Bomen.svg

363.300 bomen in een bos

Zonnepanelen-VF.svg

4.541 huizen met zonnepanelen

Het warmte etiket van Vattenfall

Warmte-etiket

Op het Warmte-etiket zie je per regio met welke energiebronnen de geleverde warmte in 2018 is opgewekt. De verschillende bronnen hebben elk hun eigen effecten op het CO2-reductie resultaat. Ook dit is in één oogopslag te zien onder het kopje ‘Milieugevolgen.’ Met dit Warmte-etiket maken we de herkomst van onze stadswarmte weer een stukje transparanter.

Bekijk het warmte-etiket

TNO verifieert onze reductiegegevens

TNO heeft een verificatie uitgevoerd op de vermelde CO2-emissie van de warmtenetwerken over het jaar 2018. In opdracht van Vattenfall heeft TNO de CO2-emissie en CO2-emissiereductie van het rekenmodel van Vattenfall en inputgegevens gevalideerd, waarbij het gebied Amsterdam Zuid en Almere Oost als steekproef is genomen. De door Vattenfall berekende vermeden CO2-emissie is 46 ton (0,04%) lager dan de door TNO berekende hoeveelheid op basis van NEN7125:2017. Dit verschil wordt toegewezen aan afrondingen van tussenresultaten.

Samenvatting rapport TNO

Stadsbeeld van Nijmegen | Vattenfall over stabiele reductie

Stabiele reductie

In 2018 was Nijmegen European Green Capital. Deze erkenning was mede te danken aan de brede inzet van milieuvriendelijke stadswarmte. In deze warmteregio hebben we voorgesorteerd op ontwikkelingen die tot verdere groei zullen leiden.

CO2-reductie in 2018

We kijken uit naar de aanleg van een transportleiding die het stationsgebied geschikt maakt voor warmtelevering en die ook onderdeel zal zijn van het toekomstige ringnet. Samen met de gemeente, die de wijken Dukenburg en Hengstdal heeft aangewezen als eerste aardgasvrije wijken, onderzoeken we of en hoe warmtenetten een rol in de transitie kunnen spelen.

Nog niet bouwrijp

De groei in nieuwbouw concentreert zich grotendeels op het gebied Waalsprong en Waalfront. In 2018 nam het aantal nieuwe woningen minder hard toe, doordat de beschikbaarheid van bouwrijpe grond achterbleef bij de verwachtingen. Ook in 2019 zal dit nog van invloed zijn op de hoeveelheid op te leveren woningen. Pas in 2020 verwachten we hier een inhaalslag te kunnen gaan maken.

Circulair

Blij zijn we met de contractering van de afvalophaaldienst DAR voor de levering van stadswarmte. De DAR is een belangrijke schakel in de opwekcyclus van de Nijmeegse Warmte: zij brengen restafval uit de stad naar de ARN, waar het als grondstof voor stadswarmte dient. Elke afvalzak is goed voor zeven douchebeurten! Met de aansluiting op stadswarmte wordt de DAR volledig circulair.

Trends en events

De aansluiting van heftruckonderneming Hyster-Yale op stadswarmte is de eerste op het bedrijventerrein TPN West. De ligging van dit bedrijventerrein biedt reële kansen voor meer zakelijke klanten die op stadswarmte willen overgaan. De warmteleiding vanuit de ARN loopt er namelijk pal langs.

Lees meer over de keuze van Hyster-Yale (uit de Gelderlander)

Waar leveren we warmte

Nijmegen-Waalsprong is de benaming van het gebied ten noorden van de Waal. Alle bestaande en nog te realiseren nieuwbouw in dit gebied krijgt stadswarmte geleverd. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Ten zuiden van de Waal bevindt zich Nijmegen-Waalfront, een toekomstig leveringsgebied.

Regio kaart Nijmegen

Contact

Met stadsverwarming zorgen we voor een schonere stedelijke energievoorziening. De oplossing voor volledig klimaatneutrale steden komt zo een stuk dichterbij. Alleen samen met onze partners kunnen we daarin nieuwe stappen zetten. Daarom luisteren we graag naar jou.

Bel of mail ons
088 098 36 29
warmte.maatwerk@vattenfall.nl

Ontwikkelingen in Nijmegen

  • Aantal woningequivalenten: 6.187 in 2018

  • Groei: 458 woningequivalenten

  • Totaal: 5.846 aangesloten woningen

  • Nijmegen: Heftruckbedrijf Hyster-Yale aangesloten

  • Scholen en bedrijven: 10 aansluitingen