84% CO2-reductie door stadsverwarming in Lelystad in 2019

De CO2-reductie door stadsverwarming in Lelystad nam in 2019 een hoge vlucht. Bleef deze in 2018 nog beperkt tot 21%, het afgelopen jaar was de besparing 84%. Die sprong is geheel toe te schrijven aan de nieuwe biomassa centrale van Primco. Die leverde heel 2019 zijn restwarmte aan het warmtenet.

CO2-resultaat warmtenet Lelystad

In 2019 hebben bewoners en bedrijven in Lelystad 9.803 ton CO₂-uitstoot vermeden. Dat is te vergelijken met de uitstootvermindering die 5 windturbines van 2 MW in een jaar kunnen bereiken.

Efficiënte opwek

Naast de verbrander van houtchips aan de Larserdreef beschikken we hier nu over twee hulpketels. Deze ketels worden alleen gebruikt voor piek en back-up. Aan de Oostranddreef staat verder een hulp-warmtecentrale met een warmtebuffer. Deze buffer is in 2019 in gebruik genomen en helpt om het opwekvermogen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Visie op verduurzaming

Omdat de inzet van biomassa een tussenstap is naar verdere verduurzaming, bereiden we ons voor op de opvolging ervan. Een hopelijk kansrijk initiatief is geothermie. Samen met HVC hebben we verkenningen hiernaar uitgevoerd. Verder onderzoek is nodig, waarbij ook de capaciteit van het warmtenet en het afzetgebied bekeken worden. Voor een rendabele exploitatie zal het aantal aangesloten woningen moeten groeien. 

Het warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht?  We geven je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte. Bekijk hier welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt in alle afzonderlijke warmtenetten, en voor welk percentage.

Bekijk het warmte-etiket

Stadsverwarming Lelystad in 2019

Aantal woningequivalenten: 6.173

Totaal: 4.771 aangesloten woningen

Grootverbruik: 49 aansluitingen

Contract SG Porteum Campus

Waar leveren we warmte in Lelystad?

Vattenfall levert warmte in Lelystad in Waterwijk/Landerijen.
Regio kaart Lelystad

De toekomst van warmtenet Lelystad

Het warmtenet van Lelystad wordt momenteel hoofdzakelijk van warmte voorzien door twee biomassacentrales. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Bekijk de routekaarten

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?