57% CO2-reductie in Amsterdam Noord en West in 2019

In het leveringsgebied van Westpoort Warmte, een samenwerking tussen AEB Amsterdam en Vattenfall, is de CO2-reductie stabiel gebleven in vergelijking tot vorig jaar. 

CO₂-resultaat warmtenet Amsterdam Noord en West

Met stadswarmte van Westpoort Warmte hebben bewoners en bedrijven in het noordwestelijke deel van Amsterdam 32.893 ton CO₂-uitstoot vermeden. Die hoeveelheid kun je vergelijken met het CO₂-resultaat van 14 windturbines van 2 MW die een jaar achtereen in bedrijf zijn.

In de maanden juni-oktober 2019 hebben de verbrandingslijnen van AEB grotendeels stilgelegen vanwege organisatorische problemen. Gelukkig is het in die periode niet nodig geweest om de tijdelijk ingezette extra leveringscapaciteit aan te spreken.

Slimme inzet van dumpstoom

Het CO₂-reductiecijfer geeft een iets minder gunstig beeld dan de werkelijkheid. Ook in 2019 is namelijk veel stoom uit de afvalverbrandingsinstallaties ingezet. Dit is stoom die niet direct samenhangt met de opwekking van elektriciteit en daarom als warmtebron nauwelijks meetelt in de norm voor de reductieberekeningen. Energetisch slim omgaan met beschikbare stoom wint het hier van de normeringsregels.

Voorbereiden op groei

Naast het terrein van AEB Amsterdam is in 2019 verder gebouwd aan de bio-energiecentrale, die vanaf juni 2020 elektriciteit en warmte gaat leveren. De extra capaciteit is nodig voor de verwachte groei van warmteaansluitingen in de komende jaren. In 2019 zijn er 3.868 woningen nieuw aangesloten, maar de ambitie van de gemeente vereist dat dit tempo zich verdubbelt.

Nieuw op het warmtenet 

Een belangrijke grote nieuwe aansluiting is die van het Boven IJ Ziekenhuis, met een capaciteit van 4,6 MW. In de woningbouw springt de contractering voor aansluiting van de warmte-koudeopslag Overhoeks in het oog. Hier wordt het stadsverwarmingsnet gekoppeld aan het WKO-systeem waar zo'n 1500 woningen mee verbonden zijn. 

Ontwikkelingen in Noord en West in 2019

Aantal woningequivalenten: 34.333 in 2019 

Groei: 3.868 woningequivalenten 

Totaal: 17.140 aangesloten woningen 

Grootverbruik: 266 aansluitingen 

Aansluiting: Boven IJ Ziekenhuis  

Contract: GWL-terrein

Het warmte-etiket biedt inzicht

Waarmee wordt het water van je stadsverwarming op temperatuur gebracht?  We geven je per stad of regio inzicht in de herkomst en milieueffecten van de geleverde warmte. Bekijk hier welke bronnen en brandstoffen zijn gebruikt in alle afzonderlijke warmtenetten, en voor welk percentage.

Bekijk het warmte-etiket

Waar leveren we warmte in Noord en West?

Westpoort Warmte levert warmte en deels ook koude aan woningen en bedrijven in de gebieden Westpoort, Nieuw-West, Noord en Houthaven. Ook de nieuwbouw op het Zeeburgereiland, gelegen aan de oostkant van de stad krijgt warmte van Westpoort Warmte.
Regiokaart Amsterdam-Noord en -West

De toekomst van warmtenet west en noord

Het warmtenet in Amsterdam west en noord wordt van oudsher gevoed door de afvalenergiecentrale van AEB Amsterdam. Graag vertellen we welke duurzame warmtebronnen wij willen aansluiten om met dit warmtenet in 2040 volledig CO2-vrije warmte te leveren.

Bekijk de routekaarten

Kwaliteitsverklaring Amsterdam Noord en West

Het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG) beheert de databank met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Hierin zijn producten en systemen voor de bouw- en installatiesector te vinden waarvan BCRG de energieprestatie heeft getoetst. 

Download de verklaring (PDF)

Contact

Voor vragen zijn we bereikbaar op 088 098 36 29 op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. We zijn ook per mail te bereiken via warmte.maatwerk@vattenfall.nl.

 

Deze pagina delen via

Lees verder

Benieuwd naar de CO₂-reductie cijfers van een andere regio?