Hoe scoor jij met CO₂-reductie?

Voor welke bronnen van duurzaam opgewekte energie kies jij? Door een eigen warmtenetwerk aan te sluiten op bronnen en restwarmte verlaag je de CO₂-uitstoot. Kies slim welke bron je plaatst. Want elke bron heeft voor- en nadelen. Speel en ontdek welke mogelijkheden er zijn.

Spelregels

Het is de kunst om zoveel mogelijk woningen aan te sluiten met bronnen die zorgen voor de hoogst mogelijke CO2-reductie. Kies je bronnen en sluit ze aan op het warmtenet. Zo zorg je voor verwarming en warm water voor woningen en bedrijven. Speel met 3 factoren.

 1. CO2-reductie
  Hoe hoger de score hoe meer CO2-reductie deze bron brengt.
 2. Aantal woningen
  Niet alle bronnen zijn even krachtig. Met een bron die minder restwarmte oplevert, verwarm je minder woningen. Daar zijn er dus meer van nodig. Hoe hoger de score hoe meer woningen je op 1 bron verwarmt.
 3. Bouwpunten
  De ene bron is lastiger om aan te sluiten op het warmtenet dan de andere. En bij sommige bronnen, zoals waterstof, speelt onzekerheid ook nog een rol. Hoe moeilijker het is om de bron op korte termijn aan te sluiten op het warmtenet, hoe meer bouwpunten je gebruikt en hoe sneller ze op zijn.

CO₂-reductie Nederland

In het echt houden we ook bij hoeveel onze netwerken jaarlijks bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.

Jaarlijks doen we op landelijk en regionaal niveau verslag.

CO₂-reductie 2018

Scoor de hoogste CO₂-reductie

Sluit bronnen aan op het warmtenet. Zijn alle bronnen geplaatst? Bekijk de score en zie of er verbetering mogelijk is.

Je hebt alle beschikbare tegels gevuld!

Jouw score

 • CO₂-reductie
 • Aantal woningen

Kies een bron

  Bron titel

  Kies de bron uit het menu.

  • CO₂-reductie
  • Aantal woningen
  Kosten:
  0 Bouwpunten   (12 beschikbaar)

  Mijn reductiescore

  Beschikbare bouwpunten

   Een zonnecollector zet zonlicht om in warmte. Deze warmte kan vervolgens gebruikt worden voor het verwarmen van ruimtes of tapwater. Zo voorziet zoneiland Almere woningen in Noorderplassen-West van verwarming en warm tapwater.

   Een centrale met waterstof als brandstof heeft alleen water als 'uitlaatgas'. Als de waterstof duurzaam wordt geproduceerd, belast zo'n centrale klimaat en milieu niet. Waterstof is als bron nog erg nieuw en veel is nog onbekend. Vattenfall werkt in Eemshaven aan de eerste grote, klimaatneutrale waterstofcentrale ter wereld

   Met de warmte uit de serverruimtes van een datacentrum worden woningen verwarmd. Het datacentrum wordt aangesloten op het netwerk om de restwarnte te gebruiken. De restwarmte wordt vaak wel extra opgewarmd met een warmtepomp. De CO2-reductie wordt hoger naarmate het elektriciteitsnet groener wordt. 

   Geothermie, of aardwarmte, is de warmte die de aardkorst bevat. Op zo'n tien meter diepte heerst een constante temperatuur van 10° Celsius. Daaronder neemt de temperatuur steeds verder toe. Het risico bij geothermie zit in het boren van de bron, want van tevoren is niet met zekerheid te zeggen dat deze voldoende warmte zal leveren

   Oppervlaktewater is als bron nog erg nieuw en er is nog veel onbekend. Op dit moment is een extra warmtepomp nodig als hulpmiddel om het water te verwarmen. 

   Overige industriële restwarmte is een verzamelnaam voor bedrijven die als bron dienen voor stadsverwarming. Het verschilt per locatie of er veel woningen worden verwarmd en met welke temperatuur de restwarmte vrijkomt. Bij hogere temperatuur restwarmte is er geen extra warmtepomp bij nodig en is de CO2-reductie 100%. 

   Een afvalcentrale heeft een verbrandingsinstallatie waarbij veel restwarmte vrijkomt. Deze kan gebruikt worden als bron voor stadsverwarming. Het Afval Energie Bedrijf (AEB) is een afvalverwerkingsbedrijf in Amsterdam dat aan het warmtenet levert.

   Stoffen die, zoals bijvoorbeeld hout, een organische oorsprong hebben, noemen we biomassa. In de Amsterdamse haven gaat een biomassacentrale stadsverwarming voor achtduizend huishoudens opwekken

   Biovergisting is het winnen van biogas uit een mengsel van mest en organische restproducten. Een CO2-vrije bron, maar lastiger toe te passen in stedelijk gebied. 

   Een grote elektrische boiler kan ook als bron dienen voor stadsverwarming. De CO2-reductie wordt hoger naarmate het elektriciteitsnet groener wordt.

   Helaas, spel alleen zichtbaar op scherm van groter formaat.

   Interessant artikel?