8 vragen en antwoorden over de rol van kolencentrales

Al ruime tijd is er discussie over de kolencentrales in Nederland. De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag en het sluiten van kolencentrales draagt hieraan bij. Wij denken hierover mee en zijn sinds 2015 in gesprek met de Nederlandse overheid over de mogelijke vroegtijdige sluiting van onze kolencentrale Hemweg in Amsterdam.

1. Waarom wordt er zoveel gesproken over het sluiten van kolencentrales?

De wetenschap, de politiek en de maatschappij hebben zich tijdens de klimaattop COP21 in Parijs uitgesproken over de maatregelen die nodig zijn om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft 26 november 2015 een motie aangenomen waarin staat dat alle kolencentrales in Nederland moeten sluiten. Zij hebben het kabinet de opdracht gegeven samen met de energiesector een plan te maken. Het kabinet heeft in januari 2017 aangegeven dat de verdere besluitvorming door het nieuwe kabinet zal gebeuren.

2. Hoeveel kolencentrales zijn er in Nederland? 

Tot 2016 stonden er tien kolencentrales in Nederland. Vijf centrales van voor 1990 werden en worden in resp. 2016 en 2017 gesloten. Dit staat ook in het Energieakkoord uit 2013. De overige vijf zouden volgens dit akkoord voorlopig open blijven en vergroenen. 

3. Heeft Vattenfall ook een kolencentrale? 

Wij hebben één kolencentrale in ons bezit. Deze staat in Amsterdam en stamt uit 1994. Met geavanceerde technologieën voor de afvang van (fijn)stof, zwavel, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en zware metalen zorgen we dat de emissies worden geminimaliseerd. We begrijpen goed dat mensen vragen stellen over de uitstoot van grote industriële installaties en dat organisaties zoals Greenpeace daar kritisch op zijn. Vanzelfsprekend stelt de overheid strikte eisen aan de uitstoot van kolencentrales, waar we met onze Hemweg-centrale ruimschoots aan voldoen.

4. Hoeveel fijnstof stoot de Hemwegcentrale uit?

De Hemwegcentrale voldeed in 2016 met 3,8 mg/Nm3 fijnstofuitstoot ruimschoots aan de landelijke eis van 5 mg/Nm3 en zal dat ook in de toekomst doen. Het is belangrijk om de fijnstofuitstoot van Hemweg in het juiste perspectief te zien. Verreweg het meeste fijnstof is afkomstig van het wegverkeer, bodemstof en uit het buitenland: bijna 75%. Slechts 0,5% van alle fijnstof in de regio Amsterdam-Haarlem komt van de energiesector. 

5. Was Vattenfall al van plan de kolencentrale te sluiten?

Bijna iedereen wil een schonere wereld. Wij ook. Al vanaf 2015 zijn we met de overheid in gesprek over de mogelijke vervroegde sluiting van onze kolencentrale. Dat is voor ons een serieuze aangelegenheid: we zijn bereid om de Hemwegcentrale vanaf 2020 te sluiten, ook al kan de centrale technisch gezien mee tot 2034. Hiervoor is de Rijksoverheid onze gesprekspartner. Vattenfall wil de centrale vervroegd sluiten in 2020 en afzien van inkomsten na sluiting, maar alleen met compensatie voor goede en verantwoorde begeleiding van onze collega’s in de centrale en bij voorkeur van werk naar werk. De kosten voor vroegtijdige sluiting in 2020 bedragen in totaal circa 55 miljoen euro, dit bedrag is nodig voor een sociaal plan voor onze medewerkers en de ontmanteling van de centrale. De kosten voor de  ontmanteling worden ingeschat op 10 tot 15 miljoen euro.  De personele kosten houden onder meer verband met omscholing van medewerkers en bemiddeling van werk naar werk.  Vervolgens willen wij de grond herontwikkelen met duurzame energieprojecten. De gascentrale Hemweg 9 – op hetzelfde terrein gevestigd – blijft bij sluiting van Hemweg 8 operationeel. Wij willen het terrein na sluiting van de kolencentrale inzetten voor duurzame vormen van energieproductie.

6. Hoe worden we van energie voorzien als alle kolencentrales sluiten?

In Nederland wordt 85% - 90% van de elektriciteit nog met fossiele brandstoffen als kolen en gas opgewekt. Slechts 10% - 15% is duurzaam geproduceerd. Vattenfall is koploper in het investeren in duurzame energie en wij geloven dat energie uit wind, zon en waterkracht de toekomst heeft. Maar om zeker te zijn dat er energie wordt geleverd als de wind niet waait en de zon niet schijnt, moeten we voorlopig terug kunnen vallen op energie die met fossiele brandstof wordt opgewekt.

We onderzoeken met verschillende partijen oplossingen voor grootschalige opslag van elektriciteit. In een verantwoorde transformatie van energie op basis van fossiele brandstof naar energie die duurzaam is opgewekt, hoort voor ons onder meer de afbouw van al het gebruik van kolen voor de productie van energie en het behoud van de gascentrales. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales in plaats van kolencentrales. Via deze gascentrales als flexibele back-up voor de momenten dat er geen wind en zon is, werken we aan een toekomst waarin we elektriciteit CO2-vrij opwekken. Met deze doelstelling voor ogen ontwikkelen wij bijvoorbeeld onze Magnum-centrale verder tot een ammoniak/waterstof-centrale zonder CO2-uitstoot. Gascentrales stoten de helft minder CO2 uit dan kolencentrales. Toch staan deze gascentrales momenteel stil. Dit komt omdat kolen zo goedkoop zijn en omdat de prijs die bedrijven moeten betalen voor de CO2 die zij uitstoten laag is.

 

Wij willen het terrein na sluiting van de kolencentrale inzetten voor duurzame vormen van energieproductie.

7. Wil Vattenfall de kolencentrale wel uitzetten? 

We zouden liever gebruik maken van onze gascentrales. Alleen is het op dit moment zo dat elektriciteit opwekken met aardgas vaak niet rendabel is. Daarom wil Vattenfall graag dat de uitstoot van CO2 duurder wordt gemaakt. Dat maakt het aantrekkelijker om de gascentrales in te zetten. Dit levert een CO2-reductie op van 50% ten opzichte van het gebruik van kolen als brandstof. Bovendien zijn gascentrales heel snel en flexibel in te zetten, waardoor deze zeer geschikt zijn als achtervang van het steeds wisselende aanbod van zon- en windenergie. 

8. Hoe ziet Vattenfall de toekomst? 

We zien de toekomst als volgt:

  • wij gaan nog meer energie uit wind en zon opwekken; Vattenfall is nu al koploper in investeringen in duurzame energie
  • consumenten en bedrijven gaan zelf meer energie uit wind en zon opwekken
  • efficiënte gascentrales zorgen voor een stabiele levering van energie op de momenten dat de wind en zon het laten afweten. 

We zijn één van de grootste producenten van windenergie in Nederland en denken dat het mogelijk is de groei van deze productie te versnellen in de komende jaren. In de overgang naar een duurzame energievoorziening willen wij zorgen dat het licht blijft branden en energie betaalbaar blijft. We ondersteunen onze klanten met nieuwe producten, oplossingen en diensten, zoals elektrisch vervoer via één van onze 2300 laadpalen en het stimuleren van eigen opwek door bijvoorbeeld zonnepanelen. We schenken ook veel aandacht aan energiebewustzijn en energiebesparing. De meest duurzame energie is tenslotte de energie die we niet verbruiken. Verduurzamen doen we samen.

Interessant artikel?